A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

- Lakáscélú támogatás

ügyintéző

kérelmezők saját tulajdonában lévő lakás bővítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez

Feltételek:

  • az igénylő legalább öt éve tatai lakóhellyel rendelkezik
  • vagy, legalább egy éve tatai munkahellyel rendelkezik
  • családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, jelenleg: 57.000,- Ft-ot; egyedülálló esetén: a háromszorosát, jelenleg: 85.500,- Ft-ot
  • a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül nem részesült lakáscélú támogatásban
  • a beruházás költségének meghatározott részére önerő igazolása
  • a kérelemhez csatolni kell: lakásvásárlás esetén: az adásvételi szerződést
  • építés esetén az építési engedélyt
  • felújítás, korszerűsítés esetén az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetést
  • a család egy havi nettó jövedelméről, valamint a családi pótlék, GYES, GYED, nyugdíjszerű ellátásokról az igazolást.