A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat építési csoport - építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Tata Város Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tata Város Polgármesteri Hivatala
építési csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Építésügyi igazgatási feladatok (1. sz. melléklet, 4.pont)

Ellátandó feladatok:
-Tata Város és illetékességi területén (Agostyán, Baj, Szomód, Dunaszentmiklós, Naszály, Kocs, Tardos, Vértestolna, Dunaalmás, Neszmély) építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, döntés meghozatala, végrehajtása, -építésügy körébe tartozó hatósági nyilvántartások vezetése, -építésügyi statisztikai jelentések elkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építésügyi igazgatási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közigazgatási versenyvizsga
 • hat hónapos próbaidő kikötése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benis Erika csoportvezető nyújt, a 34/588-626 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-510/2009., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok értékelése során felállított rangsor alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázatok eredményéről a döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. A munkáltató a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati anyagot kérjük Tata Város Jegyzőjéhez címezni.