Helyi adók és a gépjárműadó 2010 évi válozásai

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSA A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ 2010. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL

Az építményadó, telekadó, iparűzési adó és az idegenforgalmi adó mértéke nem változott 2010. január 1-jétől. Az I. félévi adófizetési kötelezettség teljesítéséhez értesítést, valamint a lakásadó mentesség igénybevételéhez nyomtatványt és tájékoztatót postázunk az adózóknak február végén.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény változása alapján az iparűzési adót érintő adóztatási feladatok a 2010-től kezdődő adóévek vonatkozásában átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Az iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi, ezért a bevallásban feltüntetett székhellyel, telephellyel érintett települési önkormányzatok részére az állami adóhatóság utalja át a befizetéseket a bevallásban megjelölt arányok szerint felosztva. A feladatok átadása, átvétele szempontjából a 2010. adóév átmeneti időszak lesz. A 2009. adóévet még az önkormányzati adóhatóságnál kell lezárni. A 2009. évi elszámolásai különbözetet és a 2010. I. félévi adóelőleget is az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni.
A 2009. évi iparűzési adóbevallás garnitúrát a részletes kitöltési útmutatóval áprilisban postázzuk. A bevallásban kell nyilatkozni a 2010. II. félévi iparűzési adóelőleg összegéről, amelyet már az állami adóhatóság számlájára kell megfizetni.

2010. január 1-jétől a gépjárműadó mértéke emelkedik a gépjármű teljesítménye, valamint a gépjármű önsúlya /raksúlya/ szerint adóztatás esetén is. A légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adó mértéke nem emelkedik. Az éves gépjárműadó összegéről az adózók határozattal értesülnek, várhatóan március hónapban.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 19. pontja szerint az adóalanynak kell bejelentenie az önkormányzati adóhatóságnál, ha a gépjárműve légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű; a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával.