Igazolás kérelem – MINTA (nem kötelezően használandó nyomtatvány!)