Pályázati kiírás - Kertvárosi Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kertvárosi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.16-2015.08.15.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Deák F. utca 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetői feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga,
  • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés
  • végzettséget igazoló okirat hiteles másolata
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lippai Sándor, intézményi referens nyújt, a 34/588-660 -as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/47-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.