Pályázati kiírás - Kőkúti Általános Iskola és Fazekas Úti Tagintézménye tagintézmény- vezetői álláshelyre

Kőkúti Általános Iskola és Fazekas Úti Tagintézménye pályázatot hirdet
a Fazekas Úti Tagintézmény / 2890 Tata, Fazekas u. 47. /

 

tagintézmény- vezetői álláshelyre

 


A jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

 • Főiskolai szintű tanári végzettség,
 • Pedagógus szakvizsga,
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Jó kommunikációs, együttműködési és probléma-megoldási készség,
 • Büntetlen előélet.

 

Előnyt jelent:

 • Ének-zenei végzettség,
 • Multikulturális környezetben szerzett munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata,
 • A tagintézmény vezetésére vonatkozó program és részletes szakmai, fejlesztési elképzelés,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. április 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kőkúti Általános Iskola címére történő megküldésével.      (2890 Tata, Kőkút köz 2. - Kőhalmi Zoltán igazgató részére)
 • A borítékon fel kell tüntetni – „Tagintézmény - vezetői pályázat”

Egyéb feltételek:

 • Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII: törvény, továbbá annak a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező, többször módosított 138/2002. /X. 8./ Kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével történik
 • Az állás betöltése: határozott időre, 5 évre szól: 2010. augusztus 16-tól, 2015. augusztus 15-ig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.