Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Illetékesség:

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység   ügyében Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.

A kereskedelmi tevékenység (A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet  5. és  6. számú mellékletében meghatározott termékkörök értékesítése) bejelentésével kapcsolatos eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek, csak a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételt követően.

 

Szükséges adatok, iratok:

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban -az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)
 • vásárlók könyve

Ügyintézés határideje, díja:

Nyolc napon belül nyilvántartásba veszi a jegyző és ezt követően  értesíti a   hatóságokat, akik harminc napon belül a hatósági ellenőrzést elvégzik.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

 • Az eljárás  illeték köteles -3.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).
 • 3.000 Ft értékű illetékbélyeg köteles minden adatváltozás, módosítás mely a nyilvántartásban   szerepel.

Alkalmazott jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről