Bejelentés köteles ipari tevékenység

Illetékesség

Telephely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet  1. számú melléklete tartalmazza a bejelentés köteles tevékenységek körét.

 

Szükséges adatok, iratok:

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban -az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

  • a telep helyszínrajzát;
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
  • közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)
  • Az eljárás 3000,- illetékköteles, melyet a kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel kell leróni, vagy annak a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél vezetett 11500906-11026417 számú számlára történő átutalását kell igazolni

Alkalmazott jogszabályok:

  • 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet az igazgatási szolgáltatási díj
  • 2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról