Óvodai, bölcsődei és általános iskolai beíratási tájékoztató

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Tata város óvodáiban 2010. április 19 – április 23-ig 8.00-16.00 óráig lehet óvodai felvételre jelentkezni. Jelentkezési lapot az óvodákban és kérhetnek és adhatnak be a Szülők.

 

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2010. szeptember 30-ig betöltik 3. életévüket.

A 2010/2011-es nevelési év folyamán munkába álló, de jelenleg gyermekgondozási segélyben részesülő szülők is most jegyeztessék elő gyermeküket. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 5 éves korától az óvodai nevelésben való részvétel kötelező.

A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről 2010. május10-én kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken.

A beíratáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a szülő személyi igazolványa • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolás vagy személyi lap

 

 

ÚJ ÚTI BÖLCSŐDE - jelentkezési időpont:

2010. április 19 – április 23-ig 8.00-16.00 óráig Séráné Kovács Gizella bölcsődevezetőnél.

A beíratáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a szülő személyi igazolványa • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolás vagy személyi lap

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2010/2011-es tanév általános iskolai beíratásának időpontja: 2010. április 12-án 8.00-18.00 óra 2010. április 13-én 12.00-18.00 óra

A pótbeíratás időpontja: 2010. április 19-én 12.00-18.00 óra Az iskolákban folyó pedagógiai programokról és az emelt szintű oktatásról az iskolák adnak tájékoztatást.

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók: Be kell íratni minden olyan gyermeket, aki a hatodik életévét 2010. május 31-ig betölti és tankötelessé válik. Most lehet beíratni azokat a gyermekeket is, akik 2010. december 31-ig töltik be a hatodik életévüket, ha a szülő és az óvoda egybehangzóan alkalmasnak találja a gyermeket az iskolai élet megkezdésére. A tankötelezettség megkezdéséről az iskola igazgatója dönt, közoktatási törvény felvételi eljárásrendjét figyelembe véve.

A beiratkozáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • óvodától kapott szakvélemény • szülő személyigazolványa vagy lakcímigazolványa • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolás vagy személyi lap Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete