Megszűnt - Szakmai képzésért közalapítvány

Tata Város Önkormányzata a Szakmai Képzésért Közalapítványt a 198/1995. (X.11.) számú határozatával hozta létre. A Közalapítvány elsődleges célja a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetése volt. A köznevelési intézményi rendszerben bekövetkezett változások miatt a Közalapítvány 2015. évben felülvizsgálta működését és a Szakmai Képzésért Közalapítvány, a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Tatabányai Szakképzési Centrum 2015. augusztus 28-án írta alá a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartói jogának átadás-átvételéről szóló megállapodást. A megállapodás alapján 2015. augusztus 31-től a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményeként működik tovább.

Mivel a Közalapítvány létrehozásának a célja a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetése volt, amely feladatot most már a Tatabányai Szakképzési Centrum lát el, így a Képviselő-testület a 483/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozatával döntött arról, hogy kezdeményezi a Közalapítvány megszüntetését.

A Tatabányai Törvényszék a végelszámolást követően a Pk.60.225/1995/54. számú végzésével elrendelte Szakmai Képzésért Közalapítvány „v.a.” (székhelye: 2890 Tata, Hősök tere 9.) nyilvántartásból való törlését. A közalapítvány megszűnésének napja: 2018. január 03.

 

A Közalapítvány célja:

A Közalapítvány elsődleges célja és feladata a Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma működtetése.

A Komárom-Esztergom Megyében hagyományosan jó hírű, széleskörű gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal rendelkező szakoktatási intézmény oktatási színvonalának megtartásához és emeléséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása.

Az intézmény polgárainak és nevelőtestületének képesség-, személyiség- és készségfejlesztése, olyan állampolgárok nevelése, akik szuverén egyéniségként, ugyanakkor a közösség tagjaként vállalnak részt a társadalom gyarapításában.

A Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma volt és jelenlegi hallgatói kötődésének elősegítése és erősítése az oktatási intézménnyel.