Tájékoztató a Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselők választásának kezdeményezéséről

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott – bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán – kisebbségekhez tartozóknak 2010. őszén lehetőségük lesz a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson részt venni.

Az ehhez szükséges kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról 2010. május 31-ig levélben tájékoztatást kaptak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárok.

MELYEK A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK ?

A kisebbségi választásokon való részvétel feltételei:

 

MELYEK A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK ?


A kisebbségi választásokon való részvétel feltételei:

 • A kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagot, valamint nyomtatványt – mellékelve - 2010. május 31-ig minden választópolgár részére eljuttattuk.
  A
  nyomtatványt azoknak kell kitölteni és visszajuttatni a polgármesteri hivatalba (levélben, vagy a hivatalban elhelyezett gyűjtőládába bedobva) – Tata, Kossuth tér 1. - akik a fenti kisebbségek közül valamelyikhez tartoznak, a kisebbségi önkormányzati választáson szavazni, vagy esetleg jelöltként indulni szeretnének.
  A kérelem a kisebbségi választói jegyzékbe vételre irányul, ezen jegyzék alapján lesz lehetőségük a választópolgároknak a települési kisebbségi önkormányzati választásokon részt venni.
 • A kisebbséghez tartozó állampolgárok akkor vehetnek részt e választáson, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek:
  A kisebbségi önkormányzati választásokon választó és választható, aki
  1. a Magyarországon elismert 13 kisebbség egyikéhez tartozik, kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
  2. 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
  3. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, és
  4. a kisebbségi választói jegyzékben szerepel.

Meddig kérhető a kisebbségi választói jegyzékbe történő felvétel?

 • a kisebbségi választói jegyzékbe történő felvételét a mellékelt  nyomtatványon, mely letölthető,  az állampolgárok 2010. július 15-én 16.00 óráig kérhetik a lakóhely szerinti település jegyzőjétől.
 • A kérelemnek tartalmazni kell az állampolgár személyes adatait, saját kezű aláírását, valamint nyilatkozatát, hogy mely kisebbségi közösség tagja
 • A kérelmeket a polgármesteri hivatal előterében (Tata, Kossuth tér 1.) elhelyezett gyűjtőládába dobhatják be, illetve postai úton juttathatják el – szintén a fenti címre - a választópolgárok a jegyzőhöz.
 • A kisebbségi jegyzékbe vételről, valamint annak elutasításáról a jegyző határozatot hoz, melyet megküld a választópolgárnak.

Melyek a jelöltállítás feltételei ?

 • Független jelöltek indulására nincs lehetőség, a jelöltnek egy olyan társadalmi szervezet ajánlásával kell rendelkezni, melynek alapszabályában - a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőző legalább 3 éve - rögzített célja az adott kisebbség képviselete.
 • Jelöltnek szerepelnie kell a lakóhelye szerinti település kisebbségi jegyzékében, de lakóhelyétől függetlenül bármely településen jelölhető.
 • A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
  • vállalja az adott kisebbség képviseletét,
  • ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
  • ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
  • korábban volt-e már más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője

A jelölt nyilatkozata nyilvános.

Milyen szabályok vonatkoznak a szavazásra ?

 • A kisebbségi választást akkor kell kitűzni, ha a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at
 • Választást a helyi választási bizottság elnöke tűzi ki, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi  őszi választásával azonos napra
 • A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4jelölt van
 • Szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet, képviselő a 4 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.
 • A szavazást a helyi önkormányzati választások lebonyolítására létrehozott szavazóköröktől elkülönített szavazókörben kell megtartani, itt csak a kisebbségi önkormányzati képviselőkre lehet szavazatot leadni.

További információk esetén a  helyi választási iroda munkatársai a polgármesteri hivatalban ( 34/588-637, 34/588-641)  készségesen nyújtanak tájékoztatást.

 

T a t a , 2010. június 30.

Dr. H o r v á t h  Tivadar
jegyző, a Helyi Választási Iroda Vezetője