Licitre felhívás

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait: Tata, Ady E. u. 46. szám alatti, 3292/2/A/3 helyrajzi számú, 28 m2 nagyságú lakás és lomkamra megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 28/136 eszmei hányaddal 1.500.000,- Ft induló licitáron,  Tata, Almási u. 6. szám alatti, 2649/A/5 helyrajzi számú, 33 m2 nagyságú lakást a hozzá tartozó kamra helyiséggel, valamint 10/100 eszmei hányaddal 1.800.000,- Ft induló licitáron

 

 

A liciten résztvevőknek a kiinduló bruttó vételár 10 %-át kell bánatpénzként a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni, mely összeg a nyertes licitáló esetében a vételárba beszámításra kerül. Az adásvételi szerződést a licitet követő 10 napon belül kell megkötni a teljes vételár egyidejű megfizetésével.

 

Részletes információ kérhető: Tata Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Csoport Telefon: (34) 588-655 Licittárgyalás: 2010. november 24. (szerda) 14 óra Tata Város Polgármesteri Hivatala Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 205. szoba

 

Magánszemélyeknek személyigazolvány vagy lakcímkártya, gazdasági társaságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonat-másolat bemutatása szükséges.