A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat Bartók Béla Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bartók Béla Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2011. augusztus 16-tól 2016. augusztus 15.-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Bartók Béla utca 7/A.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes működésének biztosítása, pedagógiai munka szakmai irányítása.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga,
  • legalább 5 éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor a nyilvános üléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lippai Sándor, intézményi referens nyújt, a 34/588-660  telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/130/2011. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Michl József, polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálására Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésén kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny - 2011. február 28.