Béke, szabadság és egyetértés legyen Magyarországon!

Az 1848. március 15-i forradalomra és az azt követő szabadságharcra emlékeztek városunkban több helyszínen. A százhatvanhárom évvel ezelőtti eseményeknek még ma is élő üzenetük van, s minden évben számot kell vetnünk azzal, mit valósítottunk meg az 1848-as célokból.

 

Az ünneplők először az Ady Endre úton gyűltek össze Mansbarth Antal egykori szülőházánál. Itt Szalai Gábor plébános elevenítette fel a Csákberényben szolgáló katolikus pap és Szikszay János református lelkész hőstettét, akik 1849. július 12-én templomukban kihirdették a Habsburg-ház trónfosztását kimondó függetlenségi nyilatkozatot. Ezért kellett mártírhalált halniuk: mindkettejüket kivégezték, s temetés nélkül földelték el őket.

 

Szalai Gábor plébános rövid imára buzdította az egybegyűlteket, a két lelkipásztorért. Ezt követően Mansbarth Antal emléktáblájánál helyeztek el koszorúkat az ünneplők.

 

Később lovasok és dobszó kíséretében vonultak át a várudvarra az egybegyűltek a tavaly állított 1848-as emlékműhöz. Itt Michl József országgyűlési képviselő, Tata polgármestere mondott ünnepi beszédet.

Michl József kiemelte: 1848 szabadságharcosai tudták, hogy aki győzni akar, annak bátornak kell lennie, tudták, nem várhatják, hogy mások vívják ki a győzelmet helyettük. Hiába érte nemzetünket az évszázadok során oly sok sorscsapás, hiába próbáltak minket többször is leigázni, március 15-ike minden évben emlékeztet minket, magyarokat arra, hogy győzelemre születtünk. Apáink és anyáink ránk hagyományozták a nagy feladatot, hogy felvirágoztassuk a békét, a szabadságot és az egyetértést, melyet nekünk kell továbbadni gyermekeinknek. Michl József hangsúlyozta, ma is temérdek feladat vár ránk, melyet meg kell oldanunk, annak érdekében, hogy rend legyen országunkban. A polgármester a jövőbe vetett hit reményében egy Petőfi-idézettel zárta sorait: „Élni fogsz hazám, mert élned kell.”

 

Michl József beszédét követően a Nyisztor Ilona vezette pusztinai csángó népdalénekesek rövid műsorát hallgathatta a közönség, majd az 1848-as emlékműnél az önkormányzat mellett is elhelyezték az emlékezés virágait a pártok, civil szervezetek és az iskolák képviselői.

 

Az ünneplés a művelődési központban folytatódott, ahol Kaszál József, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke mondta el köszöntőjét. Itt kaptak könyvjutalmat és elismerő oklevelet a város legszorgalmasabb diákjai, akik kiemelkedően teljesítettek tanulásban, művészetben vagy sportban. Zárásként a Menner Bernát Zeneiskola tanulói és tanárai adtak koncertet a tataiaknak.