A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A környezetvédelmi alap pályázati kiírása

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról és az alappal való gazdálkodás szabályozásáról szóló módosított 19/1999. (VI.4.) számú rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

I. sz. pályázati kiírás:

 

- A város természeti és épített környezetének fenntartása, a zöld területek kiterjedésének, elérhetőségének segítése, ösztönzése, az általános biológiai sokféleséggel kapcsolatos monitoring rendszer létrehozása és a biológiai sokféleség fejlesztésének ellenőrzése, továbbá olyan alternatív energia termelő berendezések beszerzése, amelyek ezt a célt segíthetik. Tata a biodiverzitás magyar fővárosa 2010-ben. A pályázatot minden esetben ennek jegyében kell megírni, az alábbi rész-szempontok figyelembevételével:

 

1. Tatai karsztforrások, barlangok (kiemelten a Tükör-, Pokol-, Angyal-, Megalodus-barlangok, Bartha-kút), geológiai gyűjtemények állapotfelmérése, bemutatása, forrásvisszatéréshez kapcsolódó intézkedések

 

2. Tata védett természeti értékeinek felmérése. Zoológiai és botanikai vizsgálatok, védett fajok felmérése a tatai természetvédelmi területeken;

 

3. Természetvédelmi infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó beruházások támogatása;

 

4. A város természeti és épített környezeti értékeinek feltárása, bemutatása;

 

5. A környezeti ártalmak és környezetkárosodás megelőzését, környezeti károk felszámolását valamint a biodiverzitás növelését szolgáló kezdeményezések;

 

6. Környezet- és természetvédelmi oktatás, ismeretterjesztés, a lakosság környezeti tudatosságának erősítése;

 

7. Az okszerű, természetkímélő gazdálkodás ösztönzése;

 

8. Az ökoturizmus fejlesztését szolgáló beruházások, tevékenységek;

 

9. Alternatív energia termelő berendezések beszerzésének támogatása önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények számára (A legfontosabb cél a diákok tudatformálása, az alternatív energiatermelő berendezések népszerűsítése)

 

Pályázhatnak: Tatai vonatkozású programot megvalósító társadalmi szervezetek, intézmények, magánszemélyek, társaságok, vállalkozások, lakossági csoportok.

 

Benyújtási határidő: 2011. május 9. 16.00 óra

Elbírálás: 2011. május 30-ig

 

A rendelkezésre álló keret 2011-ben: 1 500 000 (egymillió - ötszázezer) forint

 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás

 

Pályázati követelmények A benyújtott pályázatnak a következőket kell magában foglalnia: Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, mely tartalmazza a pályázó nevét, címét, a pályázat témájának pontos megnevezését, az igényelt támogatás összegét, valamint a pályázó bankszámlaszámát (egyéni pályázó esetén legalább a pályázó folyószámlaszámát). Kitöltött pályázati költségvetési űrlapot, mely tartalmazza a pályázatban foglaltak megvalósításával kapcsolatban felmerülő kiadásokat és bevételeket (a megadott bontásban), valamint az igényelt támogatás összegét.

 

A pályázat részletes tartalmi ismertetését, melynek tartalmaznia kell a pályázatban foglaltak megvalósításának határidejét is.

 

Kiadvány elkészítéséről, megjelentetéséről szóló pályázat esetén csatolni kell a kézirat kivonatát vagy tartalomjegyzékét, a kiadó címét és nyilatkozatát a kiadvány megjelentetéséről, a tervezett példányszámot, a megjelenés várható idejét és esetlegesen a lektori véleményt.

 

A pályázatok megvalósításához legalább 30 % sajáterőt szükséges vállalni, amelynek felhasználását a nyertes pályázóknak az elszámoláskor be kell mutatni. Nem igényelhető támogatás személyi jellegű költségekre (bér, közterhek, megbízási díj).

 

Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely az előző év(ek)ben részére megítélt támogatással nem számolt el.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen Tata Város Polgármesteri Hivatalába, a környezetvédelmi referensnek címezve kell eljuttatni (2890 Tata, Kossuth tér 1. 202. szoba). A borítékon fel kell tüntetni a "Környezetvédelmi Alap pályázat 2011." megnevezést. A határidőn túl beérkező pályázatokat a Bizottság elutasítja. Részletes felvilágosítás Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referenstől kérhető az alábbi elérhetőségek egyikén.

 

Tata Város Polgármesteri Hivatala

2890 Tata, Kossuth tér 1. (202-es szoba)

Tel: 34/588-644 E-mail: varos@tata.hu

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Letölthető dokumentumok.doc28 KB