Adó- és Pénzügyi Iroda

Fesselné Harsányi Marietta

irodavezető
3. emelet 306. iroda
Telefonszám: 
588-669

 

Hercegné Barcza Ilona

irodavezető-helyettes
3. emelet 307.
Telefonszám: 
588-667

 

Horváthné Molnár Erika

irodavezető-helyettes
fsz. 6. iroda
Telefonszám: 
588-647

 

Az iroda szolgáltatásai:

   Adóügy

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el.

 Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó visszaigénylését, visszatérítését kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

Ellátja a helyi adókkal, a talajterhelési díjjal és az átengedett központi adókkal kapcsolatos jegyzői feladatokat, valamint az adóbevallásokkal kapcsolatos teendőket.

Adóigazgatási eljárással kapcsolatos ügyek:

 • Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki.
 • Vagyoni bizonyítványt állít ki.
 • Adó- és értékbizonyítványt állít ki.
 • Adóellenőrzéseket folytat le.
 • Jogszabály rendelkezése alapján törli az adótartozást.
 • Építményadó, reklámhordozó utáni építményadó
 • Telekadó
 • Helyi iparűzési adó
 • Gépjárműadó, súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességi ügyei
 • Talajterhelési díj
 • Idegenforgalmi adó
 • Magánfőzésben előállított párlat jövedéki adója

Végrehajtási eljárással kapcsolatos ügyek:

 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése és visszajelentése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások törlése
 •  Eredménytelen adóvégrehajtás esetén behajthatóvá válásig vagy elévülésig behajthatatlannak jelöli az adótételt a nyilvántartásban.
 • Jövedelem letiltás
 • Pénzügyi intézménynél kezelt összegekre vezetett végrehajtás (inkasszó)
 • Gépjármű forgalomból kivonása

Beigelbeck Edit ügyintéző fsz. 9. iroda 588-649
Eszlári Mónika Elvira ügyintéző fsz. 8. iroda 588-618
Horváthné Molnár Erika irodavezető-helyettes fsz. 6. iroda 588-647
Papp-Szabó Tímea ügyintéző fsz. 9. iroda 588-649
Samu Emese ügyintéző fsz. 8. iroda 588 646
Schór Edina ügyintéző fsz. 10. iroda 588-618
Varga Szilvia Margit ügyintéző fsz. 8. iroda 588-646

   Intézménygazdálkodás

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a fenntartásában működő két szociális intézmény, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény gazdálkodását látja el. A költségvetés készítésétől a beszámolóig tevékenységünk a társulás vonatkozásában a gazdálkodás minden feladatára kiterjed. Az intézmények esetében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmény között létrejött Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak szerint végezzük gazdálkodási feladatainkat.
Az intézménygazdálkodás foglalkozik a tatai nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával is.
Ellátja Tata Város Önkormányzatának az állami támogatás igénylését, módosítását és elszámolását a költségvetésről szóló törvény előírásai szerint.

Ügykörök:

 • Pénz- és vagyonkezelés
 • Egyéb pénzügyek - feladatmutatók, állami támogatások

Kiss Petra ügyintéző 3. emelet 308. iroda 588-635
Vizkelety Péterné ügyintéző 3. emelet 308. iroda 588-635

   Költségvetés

Az  Adó- és pénzügyi Iroda költségvetési területéhez tartozik  Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elkészítése, végrehajtása és a zárszámadás elkészítése. Ellátja az Intézmények Gazdasági Hivatalának pénzügyi szakmai felügyeletét. Elvégzi Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal   pénzügyi és számviteli feladatait.

Ügykörök:

 • Éves költségvetés tervezése
 • Költségvetési előirányzatok módosítása
 • Beszámolási kötelezettségek teljesítése
 • Üzemeltetéshez, fenntartáshoz, működtetéshez, felújításhoz, beruházáshoz, munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása
 • Állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások
 • Pénzkezelési, pénzellátási feladatok
 • Analítikus nilvántartások vezetése ( követelések, kötelezettségek, tárgyi eszközök stb.)
 • Egyéb pénzügyi számviteli statisztikai adatszolgáltatások

Ardai Mária ügyintéző 3. emelet 301. iroda 588-631
Dencs-Benkő Bernadett ügyintéző 3. emelet 304. iroda 588-623
Fojtek Henriette Mária ügyintéző 3. emelet 301. iroda 588-631
Kerényi Zsuzsanna ügyintéző 3. emelet 304. iroda 588-624
Kindler Andrea ügyintéző fsz. 12. iroda 588-643
Knízner Zsuzsanna ügyintéző 3. emelet 304. iroda 588-624
Mészáros Hilda ügyintéző 3. emelet 301. iroda 588-631
Szűcs Valéria ügyintéző 3. emelet 303. iroda 588-621
Takácsné Szabó Mária ügyintéző 3. emelet 302. iroda 588-632
Zhorela Beáta ügyintéző 3. emelet 303. iroda 588-640