A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Adó- és pénzügyi iroda

irodavezető
3. emelet 306. iroda
Telefonszám: 
(+36-34) 588-669

 

Hercegné Barcza Ilona

irodavezető-helyettes
3. emelet 307.
Telefonszám: 
588-667

 

Horváthné Molnár Erika

irodavezető-helyettes
fsz. 6. iroda
Telefonszám: 
588-647

 

Az iroda szolgáltatásai:

   Adóügy

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el.

 Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó visszaigénylését, visszatérítését kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

Ellátja a helyi adókkal, a talajterhelési díjjal és az átengedett központi adókkal kapcsolatos jegyzői feladatokat, valamint az adóbevallásokkal kapcsolatos teendőket.

Adóigazgatási eljárással kapcsolatos ügyek:

 • Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki.
 • Vagyoni bizonyítványt állít ki.
 • Adó- és értékbizonyítványt állít ki.
 • Adóellenőrzéseket folytat le.
 • Jogszabály rendelkezése alapján törli az adótartozást.
 • Építményadó, reklámhordozó utáni építményadó
 • Telekadó
 • Helyi iparűzési adó
 • Gépjárműadó, súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességi ügyei
 • Talajterhelési díj
 • Idegenforgalmi adó
 • Magánfőzésben előállított párlat jövedéki adója

Végrehajtási eljárással kapcsolatos ügyek:

 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése és visszajelentése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások törlése
 •  Eredménytelen adóvégrehajtás esetén behajthatóvá válásig vagy elévülésig behajthatatlannak jelöli az adótételt a nyilvántartásban.
 • Jövedelem letiltás
 • Pénzügyi intézménynél kezelt összegekre vezetett végrehajtás (inkasszó)
 • Gépjármű forgalomból kivonása

Gyakran ismételt kérdések:

Az önkormányzati hivatali portál használatával kapcsolatban érkezett bejelentések alapján a következő gyakran ismételt kérdésekről tájékoztatjuk Önöket:

ÜGYINDÍTÁS:
2019. január 1. napjától, az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével, az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható.

Az ügyindítás menü  használata és az online beküldés nem az Adó szakrendszerben rögzített  meghatalmazáshoz/képviselethez kötődik.

Cég képviseletében történő beküldéskor a következő hibaüzenetek érkezhetnek:

 • „A nyomtatvány beküldése sikertelen! A megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezet nem létezik!”
  Ebben az esetben a megadott Cégkapu (a megadott adószám alapján) nem létezik. Nem került sor a cégkapu regisztrációra, vagy hibás adószám került rögzítésre az ügyindítás menüben.
   
 • „A felhasználó nincs hozzárendelve a megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezet postafiókjához!”
  Az ügyindításkor megadott adószám helyes, és a  Cégkapu létezik, de a feltöltést végző felhasználó nincs hozzárendelve.
   
 • „A felhasználó részére a dokumentum művelet nem engedélyezett a megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezetnél!"
  Ez a hibaüzenet arra utal, hogy a beküldő személy küldési jogosultsága letiltásra került, a Cégkapu Tárhelyen.

EGYENLEG LEKÉRDEZÉS:
A személyes adóegyenleg lekérdezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a lekérdező személyes adatai az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepelnek.

Képviselőként történő egyenleg lekérdezés során szükséges hogy a képviselt Adószáma (természetes személy esetén Adóazonosító jele ) hibátlanul kerüljön megadásra. A képviselő adatai is hibátlanul szerepeljenek az önkormányzat adónyilvántartásában, és a képviseleti jog (ideértve a meghatalmazást is) az lekérdezett adózónál rögzítésre kerüljön. Az egyenleg lekérdezés jelölt legyen.

ŰRLAP MÁSOLATOK:
A beküldött űrlapokról a beküldő személyes Tárhelyére érkezik másolat zip formátumban. Ez tartalmazza a beküldött űrlapot pdf formátumban illetve csatolmányainál az űrlap xml állomány is megtalálható.

A dokumentumot le kell menteni a saját gépre tetszőleges helyre, majd ezt követően ki lehet csomagolni bármely zip formátum kezelésére alkalmas alkalmazás segítségével.

Cégkapun keresztül történő beküldés esetén a technikai jellegű igazolások a Cégkapu Tárhelyre érkeznek (feladási igazolás, elküldött dokumentum igazolás).

Beigelbeck Edit ügyintéző fsz. 9. iroda 588-649
Eszlári Mónika Elvira ügyintéző fsz. 8. iroda 588-618
Horváthné Molnár Erika irodavezető-helyettes fsz. 6. iroda 588-647
Papp-Szabó Tímea ügyintéző fsz. 9. iroda 588-649
Samu Emese ügyintéző fsz. 8. iroda 588 646
Schór Edina ügyintéző fsz. 10. iroda 588-618
Varga Szilvia Margit ügyintéző fsz. 8. iroda 588-646

Tata Város Önkormányzatának bankszámlái
Régi számlaszám Új számlaszám Megnevezés
11500906-10005642 50440016-10016147 Költségvetési elszámolási számla
11500906-10005697 50440016-10030455 Gépjárműadó beszedési számla
11500906-10005707 50440016-10031470 Egyéb bevételek elszámolási számla
11500906-11025973 50440016-10030905 Helyi iparűzési adó beszedési számla
11500906-11026187 50440016-10031126 Építményadó beszedési számla
11500906-11026194 50440016-10030981 Telekadó beszedési számla
11500906-11026204 50440016-10030596 Idegenforgalmi adó beszedési számla
11500906-11026211 50440016-10031243 Termőföld bérbead. szja beszedési számla
11500906-11026228 50440016-10031731 Késedelmi pótlék elszámolási számla
11500906-11026235 50440016-10031614 Mulasztási bírság beszedési számla
11500906-11026352 50440016-10028612 Idegen bevételek beszedési számla
11500906-11026376 50440016-10028629 Talajterhelési díj beszedési számla
11500906-11026400 50440016-10028636 Környezetvédelmi Alap számla
11500906-11026417 50440016-10028643 Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla
11500906-11027401 50440016-10031896 Egyéb helyi adó beszedési számla

   Költségvetés

Az  Adó- és pénzügyi Iroda költségvetési területéhez tartozik  Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elkészítése, végrehajtása és a zárszámadás elkészítése. Ellátja az Intézmények Gazdasági Hivatalának pénzügyi szakmai felügyeletét. Elvégzi Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal   pénzügyi és számviteli feladatait.

Ügykörök:

 • Éves költségvetés tervezése
 • Költségvetési előirányzatok módosítása
 • Beszámolási kötelezettségek teljesítése
 • Üzemeltetéshez, fenntartáshoz, működtetéshez, felújításhoz, beruházáshoz, munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása
 • Állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások
 • Pénzkezelési, pénzellátási feladatok
 • Analítikus nilvántartások vezetése ( követelések, kötelezettségek, tárgyi eszközök stb.)
 • Egyéb pénzügyi számviteli statisztikai adatszolgáltatások

Ardai Mária ügyintéző 3. emelet 301. iroda 588-631
Dencs-Benkő Bernadett ügyintéző 3. emelet 304. iroda 588-623
Fleiszné Kutasy Noémi ügyintéző 3. emelet 302. iroda 588-632
Fojtek Henriette Mária ügyintéző 3. emelet 301. iroda 588-631
Kerényi Zsuzsanna ügyintéző 3. emelet 304. iroda 588-624
Kindler Andrea ügyintéző fsz. 12. iroda 588-643
Knízner Zsuzsanna ügyintéző 3. emelet 304. iroda 588-624
Mészáros Hilda ügyintéző 3. emelet 301. iroda 588-631
Szűcs Valéria ügyintéző 3. emelet 303. iroda 588-621
Zhorela Beáta ügyintéző 3. emelet 303. iroda 588-640

Intézménygazdálkodás

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a fenntartásában működő két szociális intézmény, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény gazdálkodását látja el. A költségvetés készítésétől a beszámolóig tevékenységünk a társulás vonatkozásában a gazdálkodás minden feladatára kiterjed. Az intézmények esetében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmény között létrejött Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak szerint végezzük gazdálkodási feladatainkat.
Az intézménygazdálkodás foglalkozik a tatai nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával is.
Ellátja Tata Város Önkormányzatának az állami támogatás igénylését, módosítását és elszámolását a költségvetésről szóló törvény előírásai szerint.

Ügykörök:

 • Pénz- és vagyonkezelés
 • Egyéb pénzügyek - feladatmutatók, állami támogatások

Kiss Petra ügyintéző 3. emelet 308. iroda 588-635
Vizkelety Péterné ügyintéző 3. emelet 308. iroda 588-635