Igazgatási szolgáltatási díjak

197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági
bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról