A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Missziós hét a kapucinusoknál - Valld meg hitedet!

Nagy érdeklődés övezi a Szalai Gábor atya által szervezett Missziós hét programjait a tatai kapucinus templomban. Egyes eseményeken egy tűt sem lehetett volna leejteni! A miséken is sokan hallgatják a prédikációkat, amelyek a mai fiatalokat szólítják meg, s a mai értékválságos és tétova útkeresőknek kínál "keresztény alternatívát", kapaszkodókat.

 Természetesen kiváló és felkészült papok, paptanárok, szerzetesek, elkötelezett egyházi személyiségek keresik és találják meg a közös hangot hallgatóságukkal, bármely korosztályhoz tartozzanak is. (Főoldali képünk a Székely János esztergomi segédpüspök és Szalai Gábor atya celebrálta szentmisén készült.)

Nem elsősorban a hívőket szólítják meg, sőt, inkább a kétkedőket vagy kereszténységükben elbizonytalanodottakat, hitüket nem gyakorló fiatalokat, útkeresőket vártak és várnak a missziós hétre, amely alkalmanként meg is tölti a templomot. Az előadások Révkomáromban is elhangzanak, Tatán és a Duna túlpartján egyaránt gondolkodásra késztetik a napjaink problémáira választ kereső és keresztényi válaszokat adó eszmefuttatások a hallgatóságot. A keresztény szimbólumok, jelképek, a liturgiák menete éppúgy témául kínálkozik, mint a változó világ értékválsága. A keresztény pszichológia tanításai a tudomány és a hit erejét, kutatásait ötvözik, erről is szó esett a jeles papok tanításaiban.

 

Püspöki misét tartottak november 5-én, dr. Székely János esztergomi segédpüspök közreműködésével. Ezt ifjúsági mise előzte meg, amelyen gitáron kísérték az énekeket, s Galgóczi Rudolf felvidéki plébános beszélt a példaképekről és a nagylelkűségről. Manapság nem "trendi" hívőnek lenni, mi több: megvallani hitünket, ám ez tévútra viheti ez elbizonytalanodókat. Galgóczi atya arra biztatta fiatal hallgatóságát, hogy bátran vallja meg, különösképpen pedig bensőjében ragaszkodjék kereszténységébe, amely annyi pozitív érzést képes generálni! Popsztárokért, sportolókért, negatív és deviáns hírességekért rajonganak kritikátlanul oly sokan, vajon miért ne fordítanánk szívünket inkább Jézus, vagy a valódi teljesítmények és értékek felé? Attól még maiak és modernek lehetünk, hangsúlyozta Galgóczi atya.

 

A november6-7-8-iki triduumon a katolikus egyház egyik legnevesebb hitszónoka, Barsi Balázs ferences szerzetes (második és harmadik képünkön őt láthatják) celebrálta a misét paptársaival, s prédikációjában egy-egy hitbéli kérdést fejtett ki részletesebben. A roppant szuggesztív és érzelemmel teli szentbeszédeiről és értekezéseiről ismert szerzetes híre megtöltötte a kapucinus templomot, fiatalok, középkorúak is eljöttek a hétköznapi időpontok ellenére. Barsi Balázs Istenről, Jézusról, a hitről, a katolikus szertartásokról ok-okozati összefüggéseket tárt fel, az egyetemes katolikus egyház neves elemzőit is citálva állításai alátámasztásához. Humora, hétköznapi példázatai különösen megkapóak voltak, a mosoly és halk nevetés egyáltalán nem volt ritka a szent falak között.

 

Egyesek szerint a hit unalmas, míg a bűn izgalmas dolog, idézte a mai világban közkeletű téveszmét. Nézőpont kérdése, replikázott Barsi atya. A hit, amely erőt és vigaszt nyújt, teljesítményre sarkall, s leginkább a szeretetet sokszorozza meg bennünk, miért lenne unalmas? S a kiégés és önmagunk elvesztése a bűn nyomán nem veszélyesebb-e, tette fel a kérdést, amelyre válaszolni csak egyféleképpen lehet. A keresztény identitás az európai, magyar kultúrában az értékek válsága és a gazdasági nehézségek közepette éppoly iránytű lehet, mint a felebaráti szeretet megőrzése, foglalta össze a lényeget a szónok. Isten és Jézus teremtő és megtartó ereje pedig nem helyettesíthető semmivel, érvelt magasröptű, mégis érthető és követhető prédikációjában a neves hittudós.