A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Rövidesen megújulhat Jászai Mari szülőháza

A „Nagyasszony” emlékét őrző állandó kiállítás1976-ban abban az ászári házban nyílt meg, ahol született. A szülőház egyik szobája idézte Jászai Mari gyermekkorát, színészi pályafutását. Látható volt többek között utazóládája, vidéki fellépéseinek néma tanúja, egy piros bársony huzatú támlásszék állt a lebontott Nemzeti Színházból.

A Nemzeti Színház tagjait, a Paulay-együttest 1884-ben megörökítő tablóképen kívül, körben szerepképek sorakoztak. Közülük három emelkedett ki, Jászai színészetének egy-egy állomása: ezekhez jelmez is illeszkedett. A tárlókban apróbb személyes használati tárgyai, nyomtatásban megjelent írásai, illetve színikritikák, újsághírek, színlapok, a már halála után megjelent róla szóló könyvek, s a Nemzeti Színház gyászjelentése voltak láthatók. A szobában állt Barta Lajos Jászai Marit 35-40 éves korában megörökítő terrakotta mellszobra. A kiállítást látogatók ezzel a képpel és Babits Mihály "Jászai Mari halálára" írott verssoraival búcsúztak az emlékháztól.

 

Az emlékházról elmondható ugyanaz, mint a 60-as, 70-es években alapított irodalmi emlékházakról: kezdetben: megnyitásának évében és még pár évig újdonságként hatott, ezáltal az érdeklődés középpontjába került, de a 80-as években a látogatottság intenzitása jelentősen csökkent. 1989-ben avatták fel a háztól párszáz méterre elterülő kis téren a Jászai Mari szobrot, ekkor ismét egy rövid időre reflektorfénybe került az emlékház. A felújított épületet és kiállítást 2006. április 13.-án nyitották meg. 105 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon választották a művésznőt a Nemzeti Színház örökös tagjává. A ház állaga az évek folyamán jelentősen leromlott, a népi élet emlékeit őrző tárlat anyaga átkerült a 2010. augusztusában megnyitott Tájházba, az életút képeit bemutató tabló-tárlat anyaga pedig elavult, vizuálisan elfáradt. A 2011-es év tervei között szerepel, hogy a Kuny Domokos Megyei Múzeum szakemberei egy modern, Jászai Marihoz kapcsolódó színháztörténeti kiállítást rendeznek be a házban. Illetve további cél, hogy a ház udvara a Komárom-Esztergom Megyei Amatőr Színjátszók Fesztiválja megrendezésére alkalmassá váljon.

 

A Színháztörténeti kiállítás megvalósításához feltétlenül szükséges az épület állagmegóvási munkálatainak elvégzése, az állagmegóvási terv már el is készült. Az épület felújítását követően az állandó tárlatok összképe teljes mértékben megváltozik: az egyik helységben egy századfordulós mozi hangulatát felidéző vetítő terem kerül berendezésre: zsöllyék, egy 20-as évekbeli vetítőgép valamint két Jászai Marit megörökítő némafilm közvetítik majd a korszak hangulatát. A középső helységben a Jászai Mari díjjal jutalmazott színművészek portréi, az utca felőli szobában: a színésznő személyes tárgyai, portrék, fotók, ruhák láthatóak majd.

 

A múzeum szakemberei mindent megtesznek azért, hogy a ház és a kiállítás újra teljes fényében és megfeleljen a kor minden követelményének. Ezt a célt szolgálja az az összefogás is, melynek köszönhetően a Jászai Mari Színház és Népház valamint a Kuny Domokos Megyei Múzeum megnyitotta azt az állandó kiállítást, mely e kiemelkedő tehetségű színész tálentum életútját mutatja be fotográfiák, szöveges dokumentumok és grafikai műalkotások segítségével. Lévai Ádám képgrafikus fiktív Jászai portréi a felújított színház megnyitására készültek, és már évek óta láthatóak voltak a színház első szintjén található étteremben, de sajnos nem kaptak kellő figyelmet, a színház jelenlegi vezetése azonban úgy értékelte, hogy ennél nagyobb hangsúlyt érdemelnek ezek a kiváló alkotások, amelyek megvásárlásával bárki hozzájárulhat a szülőházzal kapcsolatos tervek megvalósításához. A művész, pár éve behatóan tanulmányozta a díva életét és munkásságát, ennek köszönhetően sikerült olyan érzékenységgel megragadni a modell’ egyéniségének minden apró mozzanatát, hogy a Nagyasszony aurája szinte tapintható a helységben… A megnyitón Crespo Rodrigó a Jászai Mari Színház és Népház igazgatója az Önkéntesség Évének jegyében felhívta a figyelmet a segítő szándék fontosságára, nevezetesen, hogy nem a támogatás formája számít, hanem az, hogy minőségileg hozzá tudjon járulni bárki az épület megmentéséhez. Bereznai Csaba, Tatabánya város alpolgármestere, aki már másodízben nyitotta meg a tárlatot, érezhetően szintén lelkes támogatója a kezdeményezésnek.

 

Fehér Csaba osztályvezető ismertette az épület helyszíni bejárások által feltárt problémáit, mely pusztán a jelenlegi és minden bizonnyal átmeneti nehézségeket tükrözi, de kihangsúlyozta azt az elszánt erőfeszítést is, amely a színház szakembereinek segítségével értelmet nyert és a megvalósulást térben és időben is egyre közelebb hozta. A megújult interaktív tárlatok és a helyszínen megrendezendő Megyei Amatőr Színjátszó Fesztivál lehetőségéről is tájékoztatta a jelenlévőket. Az állandó tárlat létrehozásával a Kuny Domokos Megyei Múzeum munkatársai azt is próbálják érzékeltetni, hogy igenis szívügyük a szülőház megmentése és megfelelő állapotban történő bemutatása. Múzeumunk munkatársai október 20-án Ászáron jártak , ahol Tóth Heni kulturális referenssel folytatták azt a megbeszélést, melyet korábban a polgármesterrel illetve a jegyző asszonnyal kezdtek el a szülőház és a kiállítás kapcsán. A Felek egyet értettek abban, hogy a ház felújítása és a kiállítás újranyitása nem csupán ászári, de megyei , sőt országos kultúr- és színháztörténeti érdek.

 

A múzeum munkatársai felvetették annak a lehetőségét, hogy az ászári önkormányzat és a polgárok részt vegyenek a már létező összefogásban és gyűjtésben. A megbeszélés végén megfogalmazódott egy olyan megyei kulturális bizottsági ülés összehívásának igénye, amely kizárólag ezzel a témával foglalkozna, a színház , a múzeum és az érintett önkormányzat részvételével.

 

Havril Eszter