A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Szent Erzsébet emlékére ismét tartottak "Szegények miséjét"

Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére az idén a nap előestéjén celebrált misét Szalai Gábor, a tatai kapucinus templom plébánosa. Az immáron hagyományos ünnepnapon meghívták a hajléktalan szálló lakóit, valamint a szentelt kenyeret osztottak részt a mise résztvevői között. Szalai Gábor hangsúlyozta: az adakozás, a rászorultak segítése a legfontosabb üzenetek közé tartozik, amelyet a katolikus egyház közvetít, s maga is gyakorol. Válságos időkben különösen fontos, hogy figyeljünk egymásra még jobban, mint máskor - fejtette ki az atya prédikációjában.

 

Az Árpádházi királylány gyermekkorában lett dinasztikus okokból a thüringiai herceg felesége, ám a gyermekpár felnővén, a valódi házasság örömét csakugyan beteljesítette. Sajnos, rövid boldogságot kaptak a sorstól a szerelmesek, Erzsébet fiatalon megözvegyült. Addig is sokat tett a szegényekért, de innentől fogva különösen nagy figyelmet tanúsított az elesettek, betegek és nyomorultak iránt. ispotályt, azaz kórházat alapított, személyesen is ápolta a súlyos és fertőző betegeket. A gazdag udvar ezt nem nézte jó szemmel, s egy alkalommal, midőn kötényében kenyeret vitt a palota előtt rá váró koldusoknak, anyósa (más írások szerint sógora) rárivallt, hogy ugyan mit rejteget magánál. Erzsébet ijedtében azt mondta, hogy rózsákat, s mikor a parancsszóra leengedte kötényét, csakugyan rózsák illatoztak benne a kenyerek helyett. Az Úr csodatételével mentette meg a hazugság vádja alól a jóságos királylányt, aki alig huszonnégy évesen meghalt, visszaadta lelkét teremtőjének.

 

Kultusza, tisztelete széles körben él a katolikus egyházban és a hívek lelkében, s manapság ismét erősödik. Számos helyen ilyenkor kenyeret, kalácsot, péksüteményt szentelnek meg, s szétosztják, amely jelképes ajándék szegénynek, s jómódúnak egyaránt. Van, ahol rózsákat is szentelnek, s egymásnak, vagy a híveknek ajándékoznak egy-egy szálat. A tatai kapucinus templom mindig gyönyörűen felékesített virágokkal, ezúttal rózsák is illatoztak a fő- és mellékoltárokon. Szalai Gábor intette híveit: a mai világban is akad alkalom segíteni a rászorultakon, aki teheti, erről ne feledkezzék meg!