Licitre felhívás

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA licit útján értékesíti a Tata, Almási u. 6. szám alatti, 2649/A/5 helyrajzi számú, 33 m2 nagyságú lakást a hozzá tartozó kamra helyiséggel, valamint 10/100 eszmei hányaddal 1.800.000,- Ft induló licitáron

A liciten résztvevőknek a kiinduló bruttó vételár 10 %-át kell bánatpénzként a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni, mely összeg a nyertes licitáló esetében a vételárba beszámításra kerül. Az adásvételi szerződést a licitet követő 10 munkanapon belül kell megkötni a teljes vételár egyidejű megfizetésével. Részletes információ kérhető: Tata Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Csoport Telefon: (34) 588-655 Licittárgyalás: 2012. február 20. (hétfő) 11 óra Tata Város Polgármesteri Hivatala Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 204. szoba Magánszemélyeknek személyigazolvány vagy lakcímkártya, gazdasági társaságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonat-másolat bemutatása szükséges.