A visszatérő források hasznosítása a cél

Városunkban számos vízfolyás, patak, tó, forrás található, éppen ezért méltán viseli a „vizek városa” elnevezést. A múlt században a tatabányai bányászat megindulásával a források folyamatosan elapadtak, ám a bánya bezárások után –, az utóbbi években lassú emelkedésnek indultak.

 

Tata területén több mint 50 langyos, illetve hideg vizű forrást tartottak nyilván a múlt század utolsó negyedében. Először 2001-ben tért vissza a legalacsonyabban fekvő, a Fényes-fürdő területén található Katonai-forrás. Azóta a karsztvízszint emelkedésével több helyen – mind közterületen, mind magánterületen egyaránt – találkozhatunk újra ébredő forrásokkal.

 

Az önkormányzat szeretné ezeket a – felszínen még nem mutatkozó, de mérésekkel alátámasztott – forrásokat országosan védetté nyilvánítani, a karsztvíz elszennyeződésének megakadályozása, és a forrástevékenységek nyomon követése miatt, a megfelelő védőtávolságok betartásával.

A polgármesteri hivatal munkatársai felvették a kapcsolatot az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel annak érdekében, hogy közösen találjanak megoldást a visszatérő források hasznosítására, illetve azok elvezetésére.

 

A napokban Michl József polgármester, Horváthy Lóránt alpolgármester, a hivatal munkatársaival, valamint Németh Zoltánnal, az említett felügyelet igazgatójával bejárást tartottak a tatai forrásoknál. - Azért kértük a felügyeletet, hogy segítsen szakmailag, valamint abban, hogy milyen módon tudunk állami pénzhez jutni azért, hogy a tatai forrásokat kezelni tudjuk. Azt gondolom, ezek a források jelentik Tata jövőjét, hiszen ez egyedülálló természeti örökség. A Fényes-fürdőn 30 000 m3/nap hozammal jött a felszínre. De a vár előtt is megjelent, aminek érdekessége, hogy ebben a zord időjárásban a várfal mentén a langyos víznek köszönhetően nem fagyott be a tó – tájékoztatott Michl József.

 

A polgármester ugyanakkor elmondta, hogy van olyan hely, ahol gondot okoz a visszatérő víz, például tömbházak, családi házak alatt. Ezek folyamatos megfigyelés, esetleg szivattyúzás alatt állnak, ám hosszú távú megoldásra van szükség. Németh Zoltán, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója elmondta, hogy örül annak, hogy Tata város vezetése a visszatérő forrásokra nem problémaként tekint, hanem a jövő lehetőségét látja benne.

- Mi ehhez minden segítséget meg kívánunk adni mind a hatósági engedélyezési eljárásokban mind pedig szakmailag, hogy a legoptimálisabb megoldást találjuk meg – szögezte le Németh Zoltán.

 

Horváthy Lóránt alpolgármester tájékoztatott, hogy a forrás munkabizottság 2006 óta tevékenykedik.

- Célunk, hogy a kutakból nyerhető víz a tatai közösség hasznára legyen. Itt maximum 20-22 fokos vízről van szó, melynek hasznosításához megfelelő technológiai fejlettséget kell elérni – hívta fel a figyelmet az alpolgármester.

 

Az alábbiakban a városban észlelt források részletes leírását adjuk közre:

 

Angolkerti források:

Tükör forrás: a forrás az Angolparkban a Cseke-tó Ny-i partjától nem messze helyezkedik el. Egy akna fedlap jelzi a helyét. 2010-ben kezdett el drasztikusan emelkedni, 2010. nyarán még 8 m mélyen, 2010. novemberére 4 m mélyen helyezkedett el a vízszint a peremtől. 2011. februárjában 2,8 m volt a perem és a vízszint különbsége, jelenleg 1.8 m, tehát látható, hogy folyamatosan emelkedik. Hőmérséklete 18-19 C.

 

Pokol forrás: Az Angolkertben a Pálmaház előtt a műbarlang közelében egy nagyobb fém fedlap jelzi helyét. A fedlap alatt fém létrán lehet lejutni az Angyal barlangba, amely alját teljesen víz fedi, száraz lábbal mára a barlang egyáltalán nem látogatható. A látványos barlangterem a víz emelkedésével pár éven belül csak a víz alatt lesz látogatható. Hőmérséklete: 19 C

 

Nagytavi források:

Vár alatti nagyforrás: A várfal D-i részén a Ferrandó és a Rosenberg bástya között a falból tör elő több helyen, az Öreg-tó felé a nyári üzemi vízszint alatt. Láthatóvá először 2010. telén vált, amikor az Öreg-tó leeresztésre került. Ekkor a két bástya között több helyen, valamint a tó medrében is tapasztalható forrásjelenség.

Part menti kisforrás: Az Öreg-tó K-i részén az Ugron villa előtt, a kövezett magaspart közvetlen tövében az Öreg-tóban fakad. Először a tó leengedésekor 2009. decemberében vált láthatóvá. Majd következő év telén nem messze az első feltöréstől újabb forráskürtő jelent meg.

 

Fényes források:

Katonai forrás: A Fényes fürdő legbővízűbb forrása. A Fényes források vízhozamának a felét adja. Egy forrástóban fakadó forráscsoportról van szó, amely jelenleg egy beton kifalazott medencében található, minimális agyagpaplan aljzattal.

 

Sportmedence mellett fakadó források: A sportmedencét az utolsó 4 évben már nem lehetett télire leereszteni, mert a visszatérő karsztvízszint nyomása várhatóan felúsztatná, vagy kettétörné a medencét. Ennek következtében az É-i szélén a gépház környezetében forrástevékenység volt megfigyelhető több helyen is.

 

Óváros forrásai:

Lo Presti forrás: A forrás 2010-ben mutatkozott először a Fürdő utcában az óvoda közvetlen szomszédságában egy épületgépész cég raktárában. A forrásra korábban a vízmű szivattyúja települt, ezért a forrásfoglalás egy 4 m * 4 m-es vasbeton medence formájában kialakításra került, a vízszint azóta folyamatosan emelkedik. 2011. februárjában a műtárgy peremétől mérve 3,7 m-re közelítette meg a felszínt, azóta lassan emelkedik, vagy stagnál a vízszint. Hőmérséklete: 19 C

 

Mennich-kút: A Május 1. út 24-26-28 mögött lévő tömbök és a kis Fürdő utca találkozásánál fakad a játszótér mellett. A forrásfoglalást korábban dr. Mennich János főorvos készíttette el.

 

Zsidó iskola kútjának forrása: A Katona József utca 8. sz. alatti ingatlan kazánházában a megemelkedő vízszint miatt folyamatos szivattyúzást kell végezni a régi forráskürtőtől néhány méterre. Feltételezhetően a mélyebben fekvő kazánházban megjelenő víz a régi forrásra utal.

 

Szalay-kút forrása: A Fürdő utca 6. számú ház sarkánál várható a megjelenése

Törökfürdő forrása: A jelenlegi kórház rehabilitációs intézetének a területén a volt fürdő gépész aknájában 2010. őszétől tapasztalható forrástevékenység

 

Kastély forrása: Az Eszterházy-kastély parkjában a régi helyén 2011. tavaszán jelent meg újra

 

Május 1. út - Új út közötti karsztjelenségek:

Május 1. út 45. sz. társasház alatt fakadó vizek: A Május 1. úttól Ny-i irányba a Komáromi út és a Keszthelyi út közötti mély fekvésű területen a négysávos úthoz közel helyezkedik el. 2010. tavaszán az épület belsejében a garázsban és a tárolóban karsztvíz, vagy rétegvíz jelentkezett (a talajvizet fúrások mélyítésével zártuk ki).

Május 1. út 43. sz. Társasház előtt fakadó vizek: A Május 1. úttól Ny-i irányba a Komáromi út és a Keszthelyi út közötti mély fekvésű területen a négysávos úthoz közel, a Május 1. út 45. sz. Társasháztól a Keszthelyi út felé eső irányba helyezkedik el. Az épület előtt az aszfalt burkolat alatt jelentkezett a vízjelenség.

 

Büdöskút: A volt THAC területén a sportpálya mellett várható a feltörése. Mivel a terület eladásra került és helyén hipermarket épül, a forrásfoglalást és a vízelvezetését a beruházónak kell megoldania

 

Kismosó patak környezetében fakadó források:

Kőkút köz 1. kertjének végében: A Kőkúti Általános Iskola és a Május 1. út közötti részen, a Kőkút köz 1. sz. lakóház kert végében a Kismosó patak zárt szelvénye melletti terület.

 

Nagykert u. 37/a. forrása, Május 1. út 53. sz. társasház előtti mélyedés: A régi ún. tiszti lakótelep Május 1. úttól távol eső részén, ahol a Kismosó patak újra nyíltárkos formában bukkan elő, a Május 1. út 53. sz. Társasház előtti mélyedés a patak mellett 2011. elejétől vizenyős, lápos, már a kaszálása is gondot okoz.

Továbbá a Nagykert utca 37/a. sz. alatti ásott kútból egy árok vezet a Nagykert u. 37. sz. ingatlanon keresztül a Kismosó patakba.

 

Nagykert u. 13-17. sz. ingatlanok végében lévő vízjelenségek: Az ingatlanok végében, mély fekvésű területen folyt korábban a Kismosó patak, melynek medrét a források elapadását követően zárt mederbe tereltek az ingatlanok közepén. A régi nyomvonalon a 2011. év tavaszán pangó víz jelent meg, ezáltal az ingatlantulajdonosok a kertek hátsó részét nem tudják használni növénytermesztésre. A víz elvezetésének tervezése folyamatban van, jelenleg felépítményt nem veszélyeztet.