Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tata és Magyarkanizsa testvérek

Meghitt hangulatú ünnepség keretében történt meg a szerbiai Magyarkanizsa és Tata közötti testvértelepülési megállapodás aláírása a polgármesteri hivatalban. A két polgármester kinyilvánította: ünnepélyesen elkötelezik magukat, hogy önkormányzataik között folyamatos együttműködést alakítanak ki, s támogatják a magyarkanizsai és tatai polgárok közötti kapcsolat előmozdítására irányuló erőfeszítéseket, a történelmi hagyományok, a kölcsönös megbecsülés és a testvériség szellemében.

 

Az önkormányzat gazdasági programjában is megfogalmazta, hogy városunk valamennyi hazánkkal határos magyarlakta területen rendelkezzen testvértelepüléssel. A magyarkanizsai kötelék azonban egy sportbarátsággal kezdődött: Terzic Miroslav ügyvéd és Crisan Marius tatai lakos egy futóversenyen találkozott egymással. Ekkor vetődött fel az önkormányzati szintű kontaktus kialakításának ötlete.

A polgármester, Nyilas Mihály először 2008-ban látogatott Tatára, s az azóta eltelt időben több területen sikeres együttműködés bontakozott ki a települések között.

Az ünnepélyes aláírási ceremóniára megtelt a városháza díszterme.

Michl József polgármester ünnepi beszédében kiemelte:

- A határon túli városokkal való barátság csak előrébb viheti Tata életét is, s a gondviselés úgy rendelte, hogy Délvidékről nekünk Magyarkanizsával kell szövetkeznünk. Ma, amikor Európa népei békében élnek egymás mellett, mégis fontosnak tartjuk, hogy olyan lépéseket tegyünk, melyek ezt a békességet – első sorban a mi kis közösségeinken belül – tovább erősítik. Arra is szükség van, hogy az egymás iránti tisztelet minél magasabb szintre emeljük. A jövőben azonban a két település polgárainak a barátsága is kell, hogy kibontakozzék. Legyenek Önök ennek a motorja, a hajtóereje – mondta az egybegyűlteknek a polgármester.

 

Magyarkanizsa képviseletében Nyilas Leonov Anita, a hivatal munkatársa tolmácsolta Nyilas Mihály polgármester köszöntő szavait.

- Ma kölcsönösen haza érkeztünk. Ezen túl nemcsak kedves vendégként, hanem hazalátogatókként is üdvözölhetjük egymás, s biztos vagyok abban, hogy egy bíztató, tartalmában folyamatosan bővülő közös jövő áll előttünk. Az elmúlt kilencven év bebizonyította, hogy a nemzetet nem lehet határokkal felszabdalni. A tataiak érezzék otthon magukat, ha Magyarkanizsára látogatnak, mint ahogy mi is most Önöknél ezt érezzük – hangsúlyozta Nyilas Leonov Anita.

 

Létrejött tehát a harmadik határon túli településsel is a testvérbarátság egy hosszú távú összeköttetés reményében.

 

A magyarkanizsai vendégek tiszteletére az MH 25. Klapka György Lövészdandár zenekara adott koncertet a Menner Bernát Zeneiskola hangversenytermében. Műsorukat magyar népdalfeldolgozásokból állították össze.