A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére az Időskorúak Otthonában.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012.október 1.-2017. szeptember 30.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fényes fasor 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok ellátása, szakmai munka irányítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális képesítés, szociális szakvizsga,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás az egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • Munkáltatóval közalkalmazott jogviszony megléte, vagy létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, szociális menedzser szakirányú szakképzettség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés,
 • a végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata,
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a nyilvános üléshez hozzájárul, vagy zárt ülés tartását kéri,
 • pályázati feltételként előírt gyakorlat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV-31 /2012. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a Társulási Tanács dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Szociális Közlöny

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 10.