Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tájékoztatás a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer (ED) bevezetésével kapcsolatban

Magyarországon 2013 júliusától a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára kötelezővé válik a megtett úttal arányos, elektronikus díjfizetési mód. Ezt az arányos közteherviselés és a “használó és szennyező fizet”-elv indokolja. Éppen ezért az átalánydíjas, időtartamhoz kötött matricás rendszert a megtett úttal arányos tarifarendszer fogja felváltani, amelyben az úthasználók az utazási távolság és járműveik környezetvédelmi jellemzői alapján fizetik meg az útdíjat.

 

2013. júliusától a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek már ilyen módon fizetnek a gyorsforgalmi utakon (1173 km) és az országos főúthálózat külterületi szakaszain (5145 km), mindösszesen (6318 km). A 3,5 tonna alatti járművek és a buszok a számukra díjköteles gyorsforgalmi utakon továbbra is az e-matricás rendszerben közlekedhetnek.

Az alkalmazni kívánt elektronikus díjszedési technológiának köszönhetően az úthasználóknak a díjak befizetéséhez nem kell megállniuk, az útdíjat a járműbe szerelt eszköz segítségével előre vagy utólag rendezhetik. Az Európában széles körben elterjedt megoldás lehetővé teszi, hogy az utakat használók az igénybevétellel arányosan járuljanak hozzá a hazai útfenntartás költségeihez. A teherforgalom kiegyensúlyozottabb díjterhelése legalább részben ellentételezheti az országon áthaladó kamionok által okozott állapotromlást és környezetszennyezést. Az e-útdíj bevezetése a vasút pályadíjak miatt fennálló versenyhátrányának mérséklését eredményezi, nő az alacsonyabb fuvarozási költségű helyi, hazai áruk és szolgáltatások versenyképessége. A díjszedői feladatokat a jelenlegi e-matricás struktúrához hasonlóan az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a díjszedés állami felügyeletét a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ látja el.

 

A rendszer tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a díjköteles szakaszok megkerülése és az elkerülő utak melletti zaj, rezgés, levegő és egyéb környezeti terhelése minimális legyen. A tervezést megalapozó számítógépes modellezés eredményeképpen látható, hogy a rendszer indulását követően a modellezés során alkalmazott hibahatáron belül várhatóak forgalmi változások. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az esetleges forgalomváltozások helyi, szubjektív elemektől sem mentes érzékelése se váltson ki kellemetlen reakciókat, szükségesnek tartja a kormány, hogy települési szinten is felkészüljünk a várható hatásokra, és azok csillapítására, amelynek keretén belül további forgalomcsillapításra, forgalomterelésre és kiemelt ellenőrzésre lehet szükség. Ennek érdekében a rendszerindítás előtti több hónapos időszakban monitoring rendszerrel ellenőrizzük a számításaink, illetve az Önök jelzése alapján kritikusnak minősülő szakaszok forgalmi viszonyait, hogy a kapott adatokat összevethessük az ED bevezetését követő időszak forgalmával.

 

A forgalomfigyelő rendszer által gyűjtött adatokról, elemzésekről folyamatosan tájékoztatjuk az érintett települések önkormányzatait. Ahol a rendszer indulását követően jelentős leterelődés észlelhető, vagy a forgalom változása jelentős mértékben befolyásolja az ott élők életminőségét, ott forgalomcsillapító intézkedések alkalmazása válhat szükségessé. Az Önök segítségére és közreműködésére is számítunk annak érdekében, hogy a műszakilag és forgalmilag leginkább megfelelő megoldások közül a településen élők és a közvetlenül érintettek számára hosszútávon megnyugtató megoldást vagy megoldásokat válasszon ki a kormányzat.