A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Michl József válasza Georg Brennernek

Az alábbiakban közöljük Michl József Tata város polgármestere sajtóközleményét Georg Brenner gerlingeni polgármester levelére válaszul. A mellékletben Michl József Georg Brenner részére írt levele is megtalálható, valamint a gerlingeni polgármester levele magyar fordításban.  Georg Brenner gerlingeni polgármesternek a magyar állami kitüntetés visszautasításáról hozott döntéséről: Georg Brenner polgármester úr, német testvérvárosunk, Gerlingen polgármestere az elmúlt héten levélben értesített arról, hogy nem kívánja átvenni azt a magas állami kitüntetést, amelyet felterjesztésemre a köztársasági elnök úr a számára megítélt.

 

    

Mély megdöbbenéssel fogadtam ezt a hírt, különösen azért, mert nyilvánvaló módon nem személyes tapasztalataira alapozva, hanem a magyar kormány intézkedéseiről bizonyos sajtótermékekben megjelenő, igencsak egyoldalú, negatív véleményeket figyelembe véve indokolja a kitüntetés visszautasítását. Gerlingennel Tatát több mint 25 éves testvérvárosi kapcsolat köti össze. Ez a testvérvárosi kapcsolat 1987-ben, a Kádár-rendszerben köttetett. Akkoriban Gerlingen részéről semmilyen kifogás nem merült fel Magyarország kormánya és Tata ellen.

 

Gerlingen polgármestere csak ma, 23 évvel a rendszerváltozás után aggódik hazánk demokratikus berendezkedéséért. Brenner polgármester úr a 25 éves évforduló alkalmából tavaly júniusban tartott testvérvárosi rendezvényünkön a többi résztvevővel együtt aláírt egy közös, ünnepi nyilatkozatot, amely szerint „valóságos, politikai és nemzeti elfogultságoktól és globális gazdasági érdekektől nem befolyásolt képet elsősorban az emberek közötti közvetlen kapcsolatok révén nyerhetünk egymásról és egymás országairól”.

Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy mielőtt a kitüntetés át nem vételéről határozott, nem tőlem és tőlünk, tatai barátaitól és ismerőseitől érdeklődött azokról a kérdésekről, amelyek a jelek szerint ennyire befolyásolták döntését. Nem tudom, hogy Brenner polgármester úr átgondolta-e, hogy milyen megütközést kelt véleménye mindazokban, akik jó szándékú építői és aktív részesei a Tatát és Gerlingent összekötő, immár két és fél évtizedes szép kapcsolatnak.

Attól tartok, hogy Brenner úr lépése igen sokakat megbántott, sőt megsértett városunkban. Különösen fájdalmas ez a szerencsétlen fordulat abban az évben, amikor a magyar országgyűlés határozatának köszönhetően először emlékezhettünk meg hivatalos emléknap keretében a magyarországi németek II. világháborút követő elűzetésének tragédiájáról. Gerlingen tudvalevőleg pártfogó városa a Magyarországról kitelepített sváboknak, és a jelentős német nemzetiségi hagyományokat őrző térségünk számára ez még egy fontos összekötő kapocs testvérvárosunkhoz.

Brenner úr mellett azonban még egy, sokak által szeretett és becsült gerlingeni személy részesült magas állami kitüntetésben hazánk részéről. Ő hozzám intézett levelében megerősítette, hogy a kitüntetést tisztelettel köszöni és át kívánja venni, mert úgy érzi, hogy ez egy immár 25 éve tartó, a nemzetek közötti kölcsönös megértésért és békéért végzett munka elismerése, és mindazoknak a gerlingeni intézményeknek és szervezeteknek is szól, amelyek ebben a barátságon és békességen alapuló munkában eddig tevékenykedtek és a továbbiakban is tevékenykedni fognak. Egyelőre nem kaptam felhatalmazást arra, hogy e másik kitüntetettet néven nevezzem, de biztos vagyok benne, hogy a fenti gondolatokból sokan ráismernek Tatán.

 

Remélem, hogy a kitüntetés számára történő átadásának dátumáról és helyszínéről hamarosan beszámolhatok. Az utóbbi gerlingeni megnyilatkozásban megmutatkozó egyenesség és jó szándék azt jelzi számomra, hogy a történtek ellenére is van jövője a Tata és Gerlingen közötti testvérvárosi kapcsolatnak, csakúgy, mint például a gazdaság terén történő együttműködésnek Magyarország és Németország között. Egy biztos: nem rajtunk, tataiakon és magyarokon fog múlni a siker.

 

Michl József Tata polgármestere