Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Januári HIB ülés

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Humán és Intézményi Bizottsága Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (34) 588-611 Fax: (34) 586-480 E-mail: ph@tata.hu
Szám: I-246/2008.
M E G H Í V Ó
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán és Intézményi Bizottságát
2008. január 23-án 13.30 órakor tartandó ülésére
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza földszinti kisterem
Tata, Kossuth tér 1.

N a p i r e n d :

 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetéséről I. olvasat
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 2. Rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
  helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az
  elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 13/2006.(III.30.)sz.
  rendelet módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 3. Tata város csatlakozása az UNICEF ?Gyermekbarát város? kezdeményezéséhez
  Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
  Előadó: Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referens
  Czunyiné dr. Bertalan Judit egészségügyi és szociális referens
 4. Az önkormányzat által fenntartott intézmények ? Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Geszti Óvoda ? vezetői pályázatainak kiírása
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előterjesztő: Lippai Sándor intézményi referens
 5. A Tatai Városkapu Zrt. tájékoztatója a pályázati lehetőségekről, illetve eredményekről
  Előterjesztő: Varga István Károly vezérigazgató
 6. Tata város közoktatásának esélyegyenlőségi helyzetelemzése
  Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
  Előadó: Lippai Sándor intézményi referens
 7. Önkormányzati fejlesztésekre uniós pályázatok előkészítése,
  benyújtása
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Kiss Zsolt főépítész
  Rédli László igazgató (Tatai Városkapu Zrt)

  (1-7. napirendi pontok a képviselő-testület 2008. január 30-i ülésének tervezett napirendjei)

 8. Bérleti jog kérése (zárt ülés)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
 9. Egyebek

T a t a , 2008. január 17.

K a s z á l József
bizottság elnöke