Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Januári PÜB ülés

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (34) 588-611 Fax: (34) 586-480 E-mail: ph@tata.hu
Szám: I-244/2008.
M E G H Í V Ó
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságát
2008. január 23-án 15:30 órakor tartandó ülésére
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza földszinti kisterem
Tata, Kossuth tér 1.

N a p i r e n d :

 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetéséről I. olvasat
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 2. Rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 13/2006.(III.30.)sz. rendelet módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 3. Rendelet-tervezet az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 7/2005.(IV.1.)sz. rendelet módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
 4. Rendelet-tervezet a távhőszolgáltatásról szóló 25/2007.(VI.29.)sz. rendelet módosítására
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
  (Az előterjesztés később kerül postázásra)
 5. Tata Város Önkormányzata törzsvagyonába tartozó távhőszolgáltató távvezetékek apportálása a Tatai Távhőszolgáltató Kft-be
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
  Meghívott: Mihalovits András a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatója
 6. Tata város csatlakozása az UNICEF "Gyermekbarát város" kezdeményezéséhez
  Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
  Előadó: Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referens
  Czunyiné dr. Bertalan Judit egészségügyi és szociális referens
 7. Önkormányzati fejlesztésekre uniós pályázatok előkészítése,
  benyújtása
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Kiss Zsolt főépítész
  Rédli László igazgató (Tatai Városkapu Zrt)

  (1-7. napirendi pontok a képviselő-testület 2008. január 30-i ülésének tervezett napirendjei

 8. A bizottság 2008. évi munkaterve
  Előterjesztő: Gerébi Ákos a bizottság elnöke
 9. Tájékoztató a Tatai Távhőszolgáltató Kft. gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Mihalovits András ügyvezető igazgató
T a t a , 2008. január 17.

G e r é b i Ákos sk.
a bizottság elnöke