A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Testületi ülés 26-án délután 3 órakor

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án (szerdán) 8.00 órakor tartandó rendes ülését tartja. Az ülés helye: Városháza díszterme Tata, Kossuth tér 1.

N A P I R E N D ELŐTT: - Az Év Közszolgálati Dolgozója Díj átadása   N A P I R E N D : Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető   2. Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Kiss Zsolt főépítész   Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:   3. Külső pénzügyi forrás bevonása az Európai Uniós projektekhez Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető 4. Költségvetési igények Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető   Pályázathoz kapcsolódó előterjesztések: 5. Szervezetfejlesztés önkormányzatok számára című ÁROP-1.A.5 számú pályázat Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Lakos Zsuzsa projektkoordinátor   Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés: 6. A tatai Angolkert működtetési terve a projekt fenntartási időszakában Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató Előadó: Lakos Zsuzsa projekt koordinátor 7. Tata településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése Agostyán városrészben Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Kiss Zsolt főépítész 8. Egyes közterületek felülvizsgálata Kocsi utca térsége Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Kiss Zsolt főépítész Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések 9. A.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működéséről, valamint a koncesszióval kapcsolatos feladatok meghatározásról szóló tájékoztató Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens Meghívott: Megyeri Imre – Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető B.) Biztosíték nyújtása a Tatai Távhő Kft részére Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 10. A Tata Energia Kft. Felügyelő Bizottságába történő tagjelölés Előterjesztő: Michl József - polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd – városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 11. A Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 2013. évi prémiumfeladatának meghatározása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens Meghívott: Berczelly Attila vezérigazgató Tatai Városkapu Zrt. 12. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítási kérelme Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató Előadó: Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 13. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. hasznosítási tervvázlata a Tatai Helyőrségi Klub hasznosítására I. olvasat Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 14. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak beszámolója az éves tevékenységükről Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Fekete Gyula a Tatai Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottság elnöke Fesselné Harsányi Marietta a Tatai Városkapu Zrt. felügyelő bizottság elnöke Primász Rezső a Tatai Városgazda Kft. felügyelő bizottság elnöke Schwarzenberger István a Tatai Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottság elnöke Varga László a Tatai Fényes Fürdő Kft. felügyelő bizottság elnöke   Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 15. Egészségügyi Alapellátó Intézmény létrehozása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető Meghívott: Dr. Laky Zoltán Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet főigazgató Dr. Horváth Róbert ügyeleti szolgálat vezetője Zámbó Zsuzsanna területi védőnő 16. Tata Város Esélyegyenlőségi Programja Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Takács Zoltán személyügyi referens Valusek Helga projekt ügyintéző 17. Az Intézmények Gazdasági Hivatala Alapító Okiratának, valamint a Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a hozzá tartozó önállóan működő gazdálkodó szervezetek között a gazdálkodási feladatokról készített megállapodás módosítása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető Meghívott: Riszter Jánosné az IGH mb. igazgatója 18. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 19. Tata Város Kulturális koncepciója 2014-2020. (I. olvasat) Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester Előadó: Bálint Anita humán irodavezető Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens Meghívott: Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. ügyvezető igazgatója Schmidtmayer Richárd, Kuny Domokos Múzeum mb. ig. Márkusné Sinkó Ildikó, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója   Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 20. A Bonéráb Kft. kérelme Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Meghívott: Bohács Gyuláné, a Bonéráb Kft. ügyvezetője 21. Tata, Váralja u. 4. szám alatti ingatlan (Művelődési Ház) állapotával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető   Személyi jellegű előterjesztések:  22. A Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása Előterjesztő: Michl József - polgármester Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető Takács Zoltán személyügyi referens Meghívott: a pályázók Beszámolók, tájékoztató 23. A képviselő-testület által alapított közalapítványok 2012. évi beszámolói Előterjesztők: Pákozdi Szabolcs a Szakmai Képzésért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Horváth József a Szociális Háló Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Petzke Ferenc a Tatai Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 24. Beszámoló Tata Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. évi tevékenységéről, Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző Előadó: dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető   Egyéb: 25. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás felülvizsgálata Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető Meghívott: Kovács Miklós projekt irodavezető 26. A "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetése Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 27. A Tata Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, valamint a Bizottság szervezeti és működési szabályzatának megalkotása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 28. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 29. Megállapodás a személy- és küldeményszállítási feladatok ellátására Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző Lantainé Nagy Mária Pénzügyi és városfejlesztési iroda vezetője Horváth Róbert Közterület-felügyelet vezetője 30. Vértesi Erdő Zrt. emlékoszlop állítási kezdeményezése a Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete volt székházának helyén Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester Előadó: Kiss Zsolt főépítész 31. Autómentes Nap megrendezése Tatán Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 32. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Michl József polgármester   33. Interpellációk, kérdések. Z á r t ülés keretében: 34. A Tata, Fazekas utca 25. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala ( javaslat zárt ülés keretében történő tárgyalásra ) Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 35. A képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2013. évi odaítélése Előterjesztő: Michl József polgármester Előadó: Sárközy Klára szervezési csoportvezető