Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Januári VGB ülés

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (34) 588-611 Fax: (34) 586-480 E-mail: ph@tata.hu
Szám: I-245/2008.
M E G H Í V Ó
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Városfejlesztési és Gazdasági Bizottságát
2008. január 22-én 15:00 órakor tartandó ülésére
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza díszterem
Tata, Kossuth tér 1.

N a p i r e n d :

 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetéséről I. olvasat
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 2. Rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az
  elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 13/2006.(III.30.)sz.
  rendelet módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 3. Rendelet-tervezet az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 7/2005.(IV.1.)sz. rendelet módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
 4. Rendelet-tervezet a távhőszolgáltatásról szóló 25/2007.(VI.29.)sz.
  rendelet módosítására
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
  (Az előterjesztés később kerül postázásra)
 5. A Tatai Távhőszolgáltató Kft. további működésének lehetőségei
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
  Meghívott: Mihalovits András a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatója
  Saxinger Balázs az Eucalipso Pályázatíró Bt. ügyvezetője
 6. Tata Város Önkormányzata törzsvagyonába tartozó távhőszolgáltató távvezetékek apportálása a Tatai Távhőszolgáltató Kft-be
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
  Meghívott: Mihalovits András a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatója
 7. Tata város csatlakozása az UNICEF "Gyermekbarát város"
  kezdeményezéséhez
  Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
  Előadó: Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referens
  Czunyiné dr. Bertalan Judit egészségügyi és szociális referens
 8. Tatai Városkapu Zrt-vel kötött Vagyonkezelői szerződés kiegészítése
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Czunyiné dr. Bertalan Judit intézményi referens
  Meghívott: Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója
  Tatai Városkapu Zrt. Felügyelő Bizottsága
 9. Közterület-használati díj megfizetésével kapcsolatos fellebbezés
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr.Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 10. "Levendulakert lakópark" út és közmű üzemeltetése
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
  Meghívott: Tataház Kft. képviseletében Gulya Kinga
 11. Tata, külterület 0351/18-19 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr.Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 12. Önkormányzati fejlesztésekre uniós pályázatok előkészítése,
  benyújtása
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Kiss Zsolt főépítész
  Rédli László igazgató (Tatai Városkapu Zrt)
 13. Állami tulajdonú ingatlanok átvétele
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 14. Elővásárlási jogról való lemondás Kastély tér 11. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 15. Tata, 4139 hrsz-ú, Tata, Tulipán u. 7.sz. alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondás
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 16. Tata város területén található belterületi és külterületi utak
  tulajdonjogi rendezése
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési irodavezető
 17. Az Oroszlányi út melletti 1879/7 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosítása
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Kiss Zsolt főépítész

  (1-17. sz. napirendi pontok a képviselő-testület 2008. január 30-i ülésének tervezett napirendjei)

 18. Tata, 067/20 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról
  történő lemondás (Réti tavak mögötti terület)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
 19. Tata, Mindszenty tér 16/8. számú garázs bérbevételére vonatkozó
  kérelem
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
 20. Az önkormányzat 2008 ?2010. évekre szóló útépítési-, útfelújítási
  programja
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Sidlócky Attila útügyi referens
 21. A bizottság 2008. évi munkaterve
  Előterjesztő: Borsó Tibor a bizottság elnöke
 22. Tájékoztató a Tatai Távhőszolgáltató Kft. gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Mihalovits András ügyvezető igazgató
 23. Egyebek
T a t a , 2008. január 17.

B o r s ó Tibor
a bizottság elnöke