A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Öveges József tanulmányi ösztöndíj

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételt felhívást tesz közzé felsőfokú tanulmányi ösztöndíjra, tekintettel arra, hogy a rendeletben szereplő eredeti határidőig - 2013. július 31-ig - nem érkezett be a rendeletben meghatározott számú, 10 db érvényes pályázat.

 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tatai hallgatók elismerésére és megbecsülésére Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat alapított a 2011/2012-es tanévtől.

A díj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, első diplomáját szerző, nappali tagozatos, felsőoktatásban tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,2-nél magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve hátravan a tanulmányai befejezéséig.

 

A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni. A díjra pályázatot nyújthatnak be tatai állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban résztvevő hallgatók.

A pályázatokat írásban 2013. augusztus 31-ig, a polgármesterhez kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási intézmény nevét, az előző két félév tanulmányi eredményének és a hallgatói jogviszony igazolását. A pályázatnak ki kell térni a pályázó Tatához való kötődésére, arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával. A díjat Tata Város Polgármestere adja át minden év szeptemberében. A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból áll. A ösztöndíj havi összege 10.000 Ft.

 

A díj odaítéléséről a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának figyelembe vételével Tata Város Polgármestere dönt.

A pályázatról érdeklődni lehet Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referenstől (tel: 06-34-588-660; e-mail: intezmenyek@tata.hu

 

 

 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete