Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetiségi vagy etnikai kisebb-séghez való tartozása, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világi meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi szárma-zása, vagyoni helyzete, vagy egyéb tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban része-sül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?

 

Keresse az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársát az Esélyek Házában!

Dr. Kócza Júlia 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 21.

Telefon: 33 / 501-735

Kedd: 10.00-14.00

Kihelyezett ügyfélfogadás: 2013. szeptember 25-én (szerdán) 9.00-13.00 óráig a KEM KH Tatai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén

2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10.

 

Tel.: 06-34-383-799 NINCS EGYEDÜL! TÁMOP -5-5-5/08/1 -2008-0001

A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése