Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Mocsán avattak emléktáblát a tatai éremgyűjtők

Jelentős emlékező esemény színhelye volt szeptember végén Mocsa község, hiszen egy országosan is ismert, mocsai születésű neves állatorvos, történész, numizmatikus – Dr. Mészáros M. János (1929-2009) – emlékét örökítették meg emléktáblán, a tatai éremgyűjtők.

 

Holló András mocsai költő „Szülőfalum”-című versét követően Vámosi László, az Éremgyűjtők Tatai Szervezetének titkára, a kezdeményezők és szervezők nevében köszöntötte az avatóünnepség résztvevőit. Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánymegbízott arról beszélt, hogy milyen nagy jelentősége van egy település életében az ilyen helyi eseménynek, mint mondta egy összetartó közösség avat most emléktáblát annak a tudósnak, aki Mocsán született és például szolgáló élete, tevékenysége méltán lehet követésre méltó. Dr. Mészáros M. János ilyen volt, hiszen szakmája mellett olyan szenvedélynek hódolt, amit kevesen műveltek, az állatorvosi érmeknek. Ezzel a múlttal való kapcsolat szép példáját mutatta. Ilyen momentumokból áll össze történelmünk, nemzetünk történelme. A mi dolgunk pedig a múltunk, a méltó elődeink tisztelete.

 

Michl József országgyűlési képviselő, az Európa Díjjal kitüntetett Tata város polgármestere köszöntőjében a család összetartó erejét, a családok elsődlegességét hangsúlyozta. Gondolataiban kiemelte, hogy a mocsai születésű Dr. Mészáros M. János egész életében arra törekedett, hogy az összegyűjtött állatorvosi érmeken, ezeken a szép tárgyakon keresztül üzenjen a mának és üzenjen a jövőnek is.

A Szent István Állatorvostudományi Egyetemről kisebb delegáció érkezett Mocsára, emlékezni arról a kollégáról, tanárról, barátról, aki a sokrétű szakmai munkája mellett még a numizmatikában is kiemelkedőt alkotott. Az egyetem nevében Dr. Vetési Ferenc professzor mondta el gondolatait, az egyetem aranydiplomás tanáráról, díszpolgáráról, a munkatársról és barátról. Mint mondta, „Az egyetemi évtizedei alatt, nagy odafigyeléssel, pontossággal, megbízhatóan és lelkiismeretesen dolgozott. Szakmai kutatómunkáját céltudatos rámenőséggel végezte. Nagy érdeme, hogy nemcsak gyűjtötte, tanulmányozta, hanem le is írta, rendezte és igazán szép kiadványban közreadta az állatorvosi érmek, plakettek és jelvények gyűjteményét, amely az egyetem 200 éves jubileumi ünnepségének egyik fő kiadványa volt. Az emléktáblája méltó helyre került Mocsán.”

 

Marschall Ferenc, Mocsa polgármestere arról beszélt, hogy milyen volt tapasztalni az elmúlt napokban, az előkészületek során, hogy a mocsai emberek milyen büszkék azokra, akik itt születtek, mint Dr. Mészáros M. János, hiszen innét emelkedett az országos ismertségre. Egy ilyen emléket ápolni és ennek részese lenni, büszkeséggel tölti el az itt élőket. A polgármester köszönetét fejezte ki a tatai éremgyűjtőknek e nagyszerű kezdeményezésért.

 

Az emléktábla avató beszédet Dr. Süle Tamás, a Baranya megyei Kórház Osztályvezető főorvosa tartotta, arról beszélt, hogy milyen nagy jelentőségű az a numizmatikai szakmai munka, amelyet Dr. Mészáros M. János munkája mellett évtizedekig, fáradtságot nem ismerve végzett, rendszerezett, kutatott, cikkeket, tanulmányokat írt, előadásokat tartott e témában. Érdekesen és tanulságosan beszélt az ünneplők előtt arról, hogyan jutott el egy állatorvos, Dr. Mészáros M. János az Árpád-kori pénzek gyűjtésétől az állatorvosi érmekig.

A jelenlévőknek bemutatta Dr. Mészáros könyvei közül az 1986-ban megjelentetett „Magyar állatorvosi érmek, plakettek, jelvények” és a „Magyar állatorvos történelmi szobrok, emlékművek, emléktáblák és festmények” című könyveket. Végezetül arról beszélt, hogy milyen jelentős a szerepe Dr. Mészáros M. Jánosnak a magyar numizmatikai kutatásban, a leíró numizmatikában. Az Emlékház falán lévő emléktáblát Dr. Süle Tamás és Vámosi László, ifj. Dr. Mészáros János és fia jelenlétében leplezték le, majd a koszorúk elhelyezésére került sor. Az ünnepségen fellépett a komáromi Evangélikus Énekkar is. A vendégek pedig ezt követően megtekintették az Emlékházban a felújított és új dokumentumokkal, tárgyakkal kiegészített helytörténeti gyűjteményt.

 

 Vámosi László