Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

FELHÍVÁS VÁROSI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján lehetőség van április 30. napjáig Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések 2014. évi adományozásának kezdeményezésére. Kitüntetésre javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak és civil szervezetek.

 

 

Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

 Tata Város Zsigmond Király Díja Azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

 

 „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozatban Azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

 

 Tata Város Díszpolgára cím Azon magyar vagy külföldi állampolgárságú élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.

 

A javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet Tata Város Polgármestere részére 2014. április 30. napjáig eljuttatni postai úton, vagy személyesen.

A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési csoportjánál vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról – www.tata.hu -. A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege olvasható az önkormányzat honlapján.

 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal