A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ballagás a református gimnáziumban

A Tatai Református Gimnázium ballagását a templomban tartották meg, ahol dr. Szabó Előd lelkipásztor hirdetett igét. Ezt követően a maradó diákok búcsúztatták ballagó társaikat, majd a végzős osztályok képviselői is elbúcsúztak. 

A tanulókat, a szülőket, vendégeket Illés Dániel igazgató köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy az iskola feladata nemcsak a tudás átadása, hanem a jellemformálás, a nevelés is.
- Művelt, magyar keresztyén emberekké akarunk benneteket nevelni. A szorgalom és a becsületesség továbbra is egyetlen értékmérője marad az emberi életnek – emelte ki Illés Dániel.
Hozzátette, hogy az iskola tanárai és az osztályfőnökök: Maller Márta, Papp Mónika és Szabóné Salgó Mária az elmúlt négy évben tudást átadni és jellemet fejleszteni próbáltak. A ballagás alkalmából jutalmazták a gimnázium legkiválóbb tanulóit. A Pécsely Király Imre-díjat, melyet a nevelőtestület ítél oda titkos szavazással annak a diáknak, aki elsősorban tanulmányi eredménye, közösségi munkája alapján kiérdemli, most Hartmann Johanna vehette át. A Bódis István-díjat a tanulók titkos szavazással ítélik oda közösségi munkáért, példás magatartásért. Ezt Csölley Martin és Bokodi Eszter kapta meg. A Tatai Református Egyházközség is jutalmazta azt a tanulót, aki tanulmányi eredményével, egyházi kötődésével, hitéletével példa társai előtt. A példamutató református diák díjat Suhai Kristóf vehette át. Sokan kaptak könyvjutalmat, dicséretet.