A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Fontos kérdésekben döntöttek a városatyák

Rendkívüli testületi ülést hívtak össze, mivel határidős városi kérdésekben kellett döntést hozni.

 

A Csillagsziget Bölcsőde magasabb-vezetői beosztás betöltésére beérkezett pályázatokat elbírálva négyhónapos próbaidővel, Fekete Évát bízta meg a testület 2014. szeptember 1-től 2015. szeptember 30-ig az intézmény vezetésével.

 

A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait is megválasztották. Tag lett Langmár Istvánné, Markos Anikó és dr. Fónyad Péterné dr. Szalai Margit. Póttag Roskoványi Tamásné és dr. Szalai László lett. A választási bizottság tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozandó helyi választási bizottság alakuló üléséig tart.

A helyőrségi klub térítésmentes átvételével kapcsolatos végleges döntést is meghozta a testület. Elfogadták a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a Honvédelmi Minisztériummal kötendő, az ingatlan térítésmentes átvételére vonatkozó megállapodást. Az önkormányzat ingyenesen kapja meg a 91 millió forint értékű ingatlant, ám azt a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el. Szintén sürgős ügyben született döntés a Jávorka Sándor Szakközépiskola mögötti terület szabályozásáról. A testület az államigazgatási egyeztetésének véleményét elfogadta, ezzel az egyeztetést lezárta. Ez pedig lehetővé teszi a tervezett kosárlabda csarnok építési engedélyének kiadását, illetve további sportlétesítmények (futballpályák) építését. A testület ezen az ülésen módosította a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-vel kötött hitelszerződését, és elfogadta az RFF Zrt. ajánlatát a 250 millió forint fejlesztési célú hitel felvételére. Az ipari parkban található, egyik terület hasznosítására beérkezett pályázatot is elbírálták, mely szerint a Thot-Optima Kft. által benyújtott bérleti ajánlatot elfogadták. A cég a bérelt területen egy regionális logisztikai központot kíván létrehozni, mely várhatóan 35 munkavállaló számára biztosíthat munkahelyet. A kft. azt is vállalta, hogy a bérleti szerződés megkötését követő egy éven belül megvásárolja a bérelt területet.