Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Készüljünk örömmel, szeretettel és bűnbánattal az Úr eljövetelére

A református gimnázium minden évben megrendezi hagyományos adventi délutánját, melyre ezúttal Erdő Péter bíboros prímást, esztergom-budapesti érseket hívták.  A katolikus egyházfő jövetelére zsúfolásig megtelt a templom, nemcsak diákok, tanárok, hanem sok-sok érdeklődő is eljött. 

Geiszelhardt Zsófia igazgató-helyettes köszöntőjét követően az iskola diákjai énekszóval, adventi versekkel és muzsikával örvendeztették meg a jelenlevőket. Őket Nedermann Katalin és Gulyás Orsolya tanárnők készítették fel.  Közös éneklés következett, a 312. zsoltár dallamai hangzottak fel:  „Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr” kezdettel,   s a diákok advent történetéről is meséltek. A latin kifejezés: Adventus Domini az úr eljövetelét jelenti, ez az időszak a megtisztulás jegyében telik. Erdő Péter bíboros prímás, akit dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök kért fel igehirdetésre,  kifejtette, milyen módon próbálnak az emberek bűneiktől megszabadulni, megtisztulni.

Mint mondta, az emberiség egészen Krisztus eljöveteléig nem tudott válaszolni a kérdésre: miként szabaduljon meg a bűnöktől. A szegényeknek alamizsnát adunk, jócselekedeteinket gyarapítjuk – ezek az emberi bűnbánás több ezer éves sajátos kifejezései. De sokszor a lustaságról, a tétlenségről kell lemondani, s a lemondást öröm kíséri. Ezek a jótettek azonban önmagukban nem tudták az embert megtisztítani.

- Az irgalmas Isten az, aki minderre képes, éppen ezért együtt kell működnünk vele. Készüljünk örömmel, szeretettel és bűnbánattal az úr eljövetelére, a találkozás elemi erejű lesz – hangsúlyozta Erdő Péter. Advent tehát az egymás iránti szeretet megnyilvánulásának ideje is, törekedjünk erre. Erdő Péter felemelő szavait  Illés Dániel igazgató köszönte meg, majd énekszó és muzsika zárta a rendezvényt.