Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tata Város Önkormányzata a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján távhőszolgáltatási feladatok ellátására koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdet.

  • A koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának helye: Tata Város közigazgatási területe.
  • A koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának várható kezdete: 2009. január 1.
  • A koncesszió időtartama: 20 év

A pályázat nyertese kizárólagos jogot szerez arra, hogy az erre a feladatra létrehozott Koncessziós Társaság útján, a koncessziós időtartam alatt, Tata Város közigazgatási területén a távhőszolgáltatási tevékenységet gyakorolja.

A részletes pályázati dokumentáció – 150.000 Ft + ÁFA összegű díj ellenében – Tata Város Polgármesteri Hivatala (2890 Tata, Kossuth tér 1.) 202-es szobájában hétfőtől-péntekig 09.00- 12.00 óra között vehető át.
A részletes pályázati dokumentáció díjának befizetése a 11500906-10005642 bankszámla számra is történhet. Ebben az esetben a részletes kiírás átvételének feltétele az átutalás megtörténtéről szóló igazolás bemutatása.
A részletes pályázati dokumentáció nem ruházható át, vételára nem követelhető vissza.

A pályázó a részletes pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot – 4 példányban – 2008. augusztus 14-től 2008. október 14-ig személyesen munkanapokon 900-1200 óra között nyújthatja be Tata Város Polgármesteri Hivatala (2890 Tata, Kossuth tér 1.) 202-es szobájába. A pályázat benyújtásának nyelve: magyar.

A pályázatok felbontására Tata Város Önkormányzatának székhelyén (2890 Tata, Kossuth tér 1.), a pályázatok benyújtását követően 2008. október 14-én 1200kor kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot a számára nem kedvező feltételek miatt eredménytelenné nyilvánítsa.

A koncessziós pályázattal kapcsolatos további részletes információ Tata Város Önkormányzatának székhelyén (cím: 2890 Tata, Kossuth tér 1., Tel.: 06-34/588-600, E-mail: jegyzoititkarsag@tata.hu) kérhető.

Pályázatot csak a részletes pályázati kiírást igazoltan átvevő pályázó nyújthat be. A pályázó részvételi biztosíték nyújtására köteles. A részvételi biztosíték megfizetése a koncessziós eljárásban való részvétel feltétele. A részvételi biztosíték összege: 2 000 000 Ft.

 
Michl József
polgármester