Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tájékoztatás a jövedéki adóval összefüggő desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről és a magánfőzött párlat utáni adóbevallásról

Tájékoztatjuk Tata város lakosságát, hogy 2015. január 1-től módosult a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény. Ennek értelmében adókötelessé vált a magánfőzés az alábbiak szerint.

A desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A már meglévő berendezésről 2015. január 15-ig kell bejelentést tenni. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a www.tata.hu oldalon a Közérdekű adatok menüben az Adócsoport nyomtatványai címszó alatt letölthető, vagy személyesen az adócsoport irodáiban átvehető. A bejelentésben a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelet, a desztillálóberendezés tulajdonszerzésének időpontját és a desztillálóberendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

A magánfőző az előállított párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig (első ízben: 2016. január 15-ig) teljesíti a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben a magánfőző nem állított elő párlatot a tárgyévben, úgy a tárgyévre vonatkozóan adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az előállított párlat utáni bevallási formanyomtatvány a későbbiekben lesz elérhető a már említett honlapon.
Magánfőző párlatot lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén, legfeljebb 50 liter mennyiségig főzhet kizárólag saját fogyasztásra. Az előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőző párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
Az adófizetési kötelezettség: 1000 Ft/év.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, készséggel tájékoztatjuk az 588-649 és az 588-647-es telefonszámokon.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja