A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tatai Járásban

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban” című projekt – ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113

Tata Város Önkormányzata a  331/2014. (IX.25.) Tata Kt. határozata alapján az Államreform Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban” címmel.

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113. jelű pályázatot 2015. március 10-én támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés megkötésének napja: 2015. április 1-je.


A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2015. április 1.

Zárónapja: 2015. november 30.


A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Elszámolható költségek: 21 959 800 Ft.

Támogatás: 21 959 800 Ft.


A projekt rövidtávú céljai közé tartozik a járási szintű együttműködések erősítése, járási szintű Felzárkózási kerekasztal létrehozása és működése, járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése, rendezvények, konferenciák megszervezése, tájékoztató kiadvány megjelentetése, esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréning és speciális képzések tartása.

 

A projekt hosszútávú célja, hogy a kistérség/járás minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. A projekt során célunk a helyzetelemzés és az erre épülő cél- és feladat-meghatározások, valamint ezek megvalósításának ütemezése. A programunk a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére.

 

A projekt eredménye, hogy elősegíti a helyi szinten elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében foglaltak megvalósítását, járási szintű összehangolását is támogató koordinációs tevékenységgel. A pályázat eredményeként létrejön járásonként egy, a járáson belül felmerült és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó “Esélyteremtő-programterv”. A programterv tartalmazni fog olyan közös (a járási önkormányzatok) megoldásokat, javaslatokat, amelyek hozzájárulnak a járási együttműködésben résztvevő önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott fejlesztési lehetőségek és intézkedések megvalósításához, elősegítéséhez.

Eredményként az esélyegyenlőség elvű, felzárkózást elősegítő közszolgáltatások fejlesztése, összehangolása valósul meg.

 

A projekt várhatóan 2015. november 30-ig megvalósul.

 

A projekt keretében megvalósításra kerülő intézkedési területek:

  • Járási szintű együttműködések erősítése (kötelező tevékenység),
  • Járási szintű Felzárkózási kerekasztal létrehozása és működése (kötelező tevékenység),
  • Járási szintű “Esélyteremtő-programterv” elkészítése (kötelező tevékenység),
  • Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése (kötelező tevékenység),
  • Szakmai megvalósítók bevonása (kötelező tevékenység),
  • Segítő szakértő  bevonása (választható tevékenység),
  • Tájékoztató kiadvány (választható tevékenység),
  • Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréning tartása (választható tevékenység):

Esélyegyenlőségi tréning a Tatai Járás települései esélyegyenlőségi intézkedéseinek összehangolásával,

  • Speciális képzések tartása (választható tevékenység):

Személyiségfejlesztési képzés, az ügyfélszolgálati tevékenység javítása a Tatai Járásban,

Komárom-Esztergom Megye 2014-2020 uniós ciklus fejlesztési tervei és a megvalósításhoz szükséges projektkontrolling és projektmenedzsment alapjai.

 

A projekttel kapcsolatos dokumentumok, cikkek, kisfilm

Támogató - Közreműködő Szervezet

Kedvezményezett:
Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-34-588-616,
Fax: 0634-587-090
E-mail: jegyzoititkarsag kukac tata pont hu