Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

BEFEJEZŐDÖTT AZ ENERGETIKAI FEJLESZTÉS AZ ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZBAN

Európai Uniós forrásnak köszönhetően a tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetben napelemes rendszer biztosítja a jövőben az intézmény elektromos áram igényének  jelentős részét.

A tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, mint közfinanszírozott egészségügyi szakellátó intézmény a pályázati célokkal összhangban sikeresen pályázott a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati konstrukción, melynek köszönhetően több mint 76 millió forintos Európai Uniós támogatás segíti a kórház energetikai fejlődését. Az Új Széchenyi Terv ezen pályázatának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.

A projekt célja, hogy a projektgazda villamosenergia szükségletét megújuló energia felhasználásával racionalizálja, az Intézmény gazdaságos működése, a környezetet érő káros hatások csökkentésének érdekében. A projekt közvetlen célcsoportja a dolgozók köre, a térségben élő orvosok, szakorvosok, illetve egészségügyi szakdolgozók. Közvetetten az ellátási területhez tartozó településeken élő, egészségbiztosítással rendelkező lakosság. A megvalósult fotovoltaikus rendszerek 80 %-át fedezik a betegellátáshoz szükséges gépek, berendezések illetve az infrastruktúra energiaszükségletének. A megtakarításokból további bővítések valósulhatnak meg. A projekt helyszínein egyenként 50-50 kW teljesítményű napelemes rendszer (HMKE) került telepítésre, melyek éves szinten 50.000 kWh villamosenergát állítanak elő. A rendszerek alapját 200-200 db, 250 wattos polykristályos napelemek adják, melyek 3-3 db inverteren keresztül csatlakoznak a közcélú villamos hálózathoz.

A beruházás lehetővé teszi az erőforrások racionalizálását, gazdaságilag hatékony intézmény működését.  Az új napelem rendszer segítségével megvalósul az ellátórendszer infrastruktúrájának a kor technikai elvárásaihoz igazítása.