A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett városunk képviselő-testülete

November 25-én tartotta aktuális ülését Tata Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Városháza dísztermében.

Az ülésen 22 napirendi pontot tárgyaltak meg, a szünetben pedig a testület tagjai részt vettek az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet „Új Járóbeteg Szakellátó Rendelő építése Tatán” elnevezésű Európai Uniós projekt zárórendezvényén.

A testület munkája szerdán rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, a szociális ellátásokról és szolgáltatásokról, a telekadóról, a talajterhelési díjról és az idegenforgalmi adóról szóló rendeletek módosításaival kapcsolatosan. Michl József polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ezek a módosítások a tataiakat nem érintik jelentősen. Az építmény és telekadó esetében csupán pontosítások történtek a körzetek tekintetében, és a talajterhelési díjról szóló jogszabály esetében is kisebb finomításokat fogadtak el. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban az ülés utáni sajtótájékoztatón elhangzott, 450 forintot kell éjszakánként azoknak fizetniük a városban, akik valamelyik helyi szállodában megszállnak, s ezt az idegenforgalmi adót emeli meg a város 500 forintra. A döntés azért is fontos, mert a beszedett adóhoz az állam támogatást ad minden egyes forint után. Ez az állami támogatás pedig része a turizmus fenntartási költségeinek.

A testület ülésén egy napirendi pontot tárgyaltak a településrendezéshez kapcsolódóan, olyan kisebb területek szabályozási módosításáról indítottak el egyeztetést, amelyek részben befektetői igényeket is jelenthetnek, részben pedig az önkormányzat érdekeit is érintik.

Két napirendi pont került megtárgyalásra gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések nyomán. Ezek közül az első a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jogviszony megszüntetése volt, mellyel kapcsolatban Michl József elmondta:- a Városgazda Kft. ügyvezetője Jungvirthné Bús Erzsébet azt kérte, hogy 2016. január elsejétől a nők 40 éves munkaviszonyát követő nyugdíjazás lehetőségével élve, mentsék fel tisztsége alól. A képviselő-testület elfogadta az ügyvezető kérését, de a város a jövőben is számít a szaktudására és tapasztalataira. Az ülésen a testület tagjai köszönetet mondtak Jungvirthné Bús Erzsébetnek azért a szeretetteljes és elkötelezett munkáért, amit mind Tata, mind pedig a munkatársai felé közvetített pályafutása során. A testület döntött az ügyvezetői tisztségről is, melyet Acsai Zoltán fog a következő két évben betölteni. Acsai Zoltán jelenleg az összes, önkormányzat által fenntartott illetve működtetett intézmény, intézményi felelőse az ügyvezető mellett.

Ugyancsak döntés született arról a tervről, aminek értelmében a Fényes Fürdő Kft. beolvad a Városkapu Zrt.-be, és közösen működtetik majd a jövőben a Fényes Fürdőt. Ez azért is logikus döntés, mert a Fényes forrásoknál lévő tanösvény a Városkapu fenntartásában működik, és mert költségvetési szempontból is hasznos lehet a két cég együttműködése.

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések nyomán négy napirendi pontot tárgyaltak szerdán. Ilyenkor az év vége felé közeledve, az elmúlt egy év eredményeit feltáró beszámolók alapján számos fontos információt kap a testület. Ilyen volt az útellenőri beszámoló is, melyben többek között a mezőgazdasági utakról is szó volt. A városnak ugyanis 37 kilométernyi külterületi útvonala van, s ezeknek a folyamatos karbantartása nagyon fontos feladat.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában az első, egy tájékoztató volt a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről, majd a második ugyancsak egy beszámoló a helyi kormányablak működéséről. A munkaügyi helyzettel kapcsolatban Michl József elmondta:- folyamatosan jó hírek érkeznek, s a testületi ülésen azzal szembesülhettek a képviselők, hogy az év elején elfogadott gazdasági programban megjelölt cél, amely szerint ebben a ciklusban 500 új munkahelyet hoznak létre, megközelítőleg már idén teljesülhet, ugyanis az ülésen megtartott beszámolóban elhangzottak szerint csupán 2015-ben már 450 ténylegesen új munkahely létesült Tatán. A jövőben az önkormányzat a Járási Hivatallal közösen egy kampányt szeretne meghirdetni mindazoknak, akik szeretnének tataiként Tatán dolgozni, de most még utazni kényszerülnek a munkahelyükre. Az ő számukra a tervek szerint egy olyan adatbázist hoznak létre, melynek alapján helyi álláshirdetéseket tudnak nekik közvetlenül is kiajánlani.

A szünetet követően a testületi ülés a családsegítési és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1-től történő ellátásához kapcsolódó döntésekkel folytatódott. Egy új jogszabály következtében ugyanis az említett két feladatot összevonták, a szakmailag is indokolt és logikus változtatás nyomán a témához kapcsolódó feladatokat több munkatárs végzi majd a jövőben, erről is egyeztettek a képviselők, akik döntöttek még a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tatai Járásban” című projektről is, és ehhez kapcsolódóan Tata város helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata is napirendre került. Ez utóbbi anyagot decemberben újra megtárgyalják majd.

A „Szociális Háló” Közalapítvány kuratóriumi tagságáról is döntöttek, majd ezt követték az egyéb napirendi pontok, melyek között az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervéről, könyvvizsgálói feladatok ellátásáról, illetve a képviselő-testület 2016. évi I. félévi munkatervéről is szavaztak.

A képviselő-testület idén decemberi ülésével zárja majd éves munkáját. Ezt megelőzően azonban még egy nagyon szép ünnep vár a tataiakra, december 5-én szombaton 14 órakor a képviselőt testület szeretettel vár mindenkit a Kossuth térre, a város megújult főterének átadására.