A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Az év utolsó ülését tartotta városunk Képviselő-testülete

26 napirendi pontot tárgyalt meg idei utolsó ülésén Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, december 16-án délelőtt a Városháza dísztermében, ahol a munka megkezdése előtt a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda adott karácsonyi ünnepi műsort.

A testület ülését rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdte, elsőként a város önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről. - Év végéhez közeledve ilyenkor a zárások, összefoglalók időszaka közeledik, ezért a szerdai ülésen is számos beszámoló és tájékoztató hangzott el- nyilatkozta Michl József polgármester. A költségvetést illetően egy olyan előterjesztés került a testület elé, amely a 2015. évi munkáról szólt, s amelyben áttekintették az elmúlt év gazdálkodását. A városvezető ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egy nagyon szoros, és takarékos gazdálkodás folyt ebben az évben, amikor a kiadások jelentős része a terveknek megfelelően fejlesztési célokra irányult, s számos olyan fejlesztést sikerült finanszírozni, ami mára befejeződött, és az eredményei immáron kézzel foghatóak.

A testület, szerdai ülésén elfogadta Tata 2016. évi költségvetését. Ez azért is rendkívüli, mert korábban nem fordult elő, hogy a város még előző évben elfogadja a következő évi költségvetést. Idén azonban a magyar kormány korábban terjesztette a parlament elé az ország büdzséjét, melyről még a nyár folyamán megszületett a döntés, adott volt tehát a lehetőség, hogy a számok ismeretében a város is felkészülhessen, és összeállítsa költségvetését, melyről Michl József  elmondta: - Az az eddig megszokott, kiegyenlített összeg ami a működési és fejlesztési oldalak költségeit jelenti, 2016-ra vonatkozóan felborult, hiszen a működésre továbbra is komoly összeget kell fordítani- ez közel 6 milliárd forintot jelent Tatán- míg közel 900 millió forint került a fejlesztési oldalra, mivel ebben már pályázati pénz nincs, eltérően az idei évtől. Mindkét oldalon van viszont tartalék összeg, több mint 150-150 millió forint, amivel sikerült egy olyan pénzügyi alapot képezni, amely a jövőre induló, új uniós pályázatokra való felkészülést szolgálja. Emellett idén több mint 60 önkormányzati dolgozó bérét sikerült átlagosan több mint 10%-al megemelni, ez elsősorban a bölcsődék és óvodák azon munkatársait érinti, akik nem pedagógusként dolgoznak.

Négy napirendi pont kapcsolódott az önkormányzat gazdasági társaságaihoz, naprendre került a Városgazda Nonprofit Kft., a Városkapu Zrt., a Fényes Fürdő Kft. és a Távhőszolgáltató Kft is. 2015 sok változást hozott a társaságok életében, az ezekhez kapcsolódó döntések sorában a testület alapító okirat módosításról, közhasznúsági megállapodás módosításról és ügyvezetői tisztség betöltéséről is döntött, valamint tájékozódott a Fényes Fürdő Kft. 2015. évi pénzügyi helyzetéről is.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában hét napirendi pontot tárgyaltak meg. Ezekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy néhány kisebb ingatlannal kapcsolatos rendezési és átminősítési ügyben kellett szavazniuk a képviselőknek, illetve a UPC Magyarország Kft. kérelmét is megvitatták.  A cég szeretne egy modern, üvegkábeles hálózati-rendszert kiépíteni Tatán, ehhez járult hozzá az önkormányzat. amelynek nyomán egy új szolgáltató erősödhet meg a városban azzal, hogy minőségi internetes és kábeltelevíziós szolgáltatást nyújt. Emellett a helyi baptista közösség azon kérésével is foglalkoztak, melyben alapítványuk számára szeretnének ingatlant bérelni a Rákóczi utcán egy adománybolt létrehozása céljából.

Az év utolsó testületi ülésén humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések is napirenden voltak, melyek között szerepelt az önkormányzat által kötött közoktatási, közművelődési megállapodások és gyermekjóléti ellátási szerződések értékelése is. Ehhez a témakörhöz kapcsolódott az a beszámoló, amely a Tata Város Kulturális Koncepciójának 2015. évi intézkedési tervében foglaltak teljesítéséről, és a jövő évi intézkedési terv meghatározásáról szólt. A város kulturális koncepciójában kiemelt szerepet kap a Városkapu Zrt., a Kuny Domokos Múzeum, valamint a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, ez a három intézmény nagyon komoly munkát végzett idén, amelyet a képviselő-testület is megköszönt, valamint jóváhagyta a jövő évre vonatkozó terveiket.

A szociális területtel összefüggésben tárgyaltak a képviselők városunk Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról, a Tatai Járás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójáról, valamint a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. Michl József az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a magas szakmai színvonalú program fő célja egy olyan vezérfonal, tervezet megteremtése volt, amely segít megmutatni egyes területeken a támogatás lehetséges módját, kijelölve azt az utat, amit a város ezen a területen követni fog. A polgármester hangsúlyozta: az a legfontosabb, hogy maguk az érintettek is akarjanak esélyt teremteni maguknak a felzárkózáshoz.

A további tájékoztatók sorában a testület elfogadta a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési illetve a Humán és Ügyrendi Bizottságok idei tevékenységéről szóló beszámolókat is. Ezt követően ugyancsak tájékoztató hangzott el az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. beruházásairól. A céggel idén szoros és hatékony együttműködésben tudott dolgozni a város, kevesebb volt a hibabejelentés, és nagy ütemben végzik a fejlesztéseiket Tatán, ahol kiemelkedő feladat a közeljövőben a helyi ipari parkban egy új betápláló vezeték kiépítése, amely a területen folyó fejlesztéseket, beruházásokat szolgálja.

Az év utolsó ülésén szavaztak még a képviselők a „Vízbe néző lány” szobor áthelyezéséről- a műalkotást tavasztól a tataiak a Fényesen találják majd meg. Egyes közterületek el-, illetve átnevezése is naprendre került, hiszen a városban folyamatos feladat az új közterületeknek nevet adni, valamint a névváltoztatásokra vonatkozó javaslatokat megvitatni. A tájékoztatók sorában utolsóként a Tata testvérvárosi kapcsolatai keretében idén történt események összefoglalója következett, melyből kiderült, hogy 2015-ben több mint ezren utaztak a testvérvárosok között, számos izgalmas program és feladat jellemezte idén városunk nemzetközi kapcsolatait.      

Az év utolsó ülésén, december 16-án Michl József polgármester megköszönte a képviselő-testület és a hivatal munkáját, majd délután közmeghallgatásra került sor, melynek fő témája Tata költségvetése volt.