Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

3,5 t feletti tehergépjármű tárolással kapcsolatos jegyzői igazolás kiadása

Ügyleírás:

A jegyzői igazolás a 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során, illetve egyes közlekedési igazgatási eljárások során bemutatandó okmány, anélkül nem folytatható le a változás bejegyzésére irányuló eljárás, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bekezdése a következőket tartalmazza:

„A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,

 

b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és j) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amelyet a külön jogszabály szerint tárolási helyül a közlekedési hatóságnak bejelentett, és a bejelentés megtörténtét a közlekedési hatóság igazolása tanúsítja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.”

Szükséges mellékletek, okiratok:
  • Kérelem.
  • Meghatalmazást, amennyiben nem az ügyfél jár el személyesen.
  • Méretarányos helyszínrajz, melyen fel kell tüntetni az ingatlanon álló épületeket, azok funkcióját, az ingatlanon meglévő funkciókhoz kapcsolódó már meglévő parkolóhelyeket, tervezett parkolóhelyeket, az ingatlan zöldfelületének és burkolt felületének mértékét m2-ben.
  • Tárolási vagy bérleti szerződés másolata, amennyiben nem saját telephelyen kívánja tárolni a gépjárművet.
  • Illeték, ill. elektronikus ügyintézés esetén illeték megfizetésének igazolása.
Határidők: 21 nap
Egyéb fontos tudnivalók:

Természetes személy ügyfeleink jogosultak az elektronikus úton történő ügyintézésre. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles ügyét elektronikus úton intézni.

Az ingatlan alkalmasságát szakmai és jogszabályi szempontok alapján kell vizsgálni.

Az OTÉK, illetve a helyi építési szabályzat előírásainak betartását az eljárásba bevont szakhatóságoknak vizsgálni kell.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. § (1) bekezdése alapján:

Területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni e rendelet, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezései szerint szabad.

A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra.

A kérelemhez 3000,- Ft illetéket kell csatolni.

Illetékfizetési kötelezettség esetén természetes személy ügyfeleink jogosultak az ügyintézésért fizetendő eljárási illetéket elektronikus úton megfizetni. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles az illetéket elektronikus úton megfizetni.

Az eljárási illeték Tata Város Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 50440016-10028643 számú számlájára fizethető meg. Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában szíveskedjen az ügyfél nevét, az ügy típusát, valamint – amennyiben az rendelkezésére áll – az ügy iktatószámát feltüntetni.