A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Idén már számos ügyet ingyenesen intézhetünk - Összefoglaló egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről

A kormány tavaly nyáron konzultációt tartott a járási és fővárosi, megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek során közel 400 ezer ember nyilvánította ki a véleményét. Az összegyűlt információk alapján a 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások az ügyfelek által fizetendő díjak és illetékek tekintetében a következő változásokat hozzák a Tatai Járási Hivatal tájékoztatása alapján.

I. Okmányok kiadásával, pótlásával és cseréjével kapcsolatos eljárásokat érintő mentességek, kedvezmények

 1. Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya)
 2. Családi állapot változásával összefüggő névváltozás miatt történő okmánycsere
 3. Eltulajdonított okmányok pótlása
 4. Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása (a kettő vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok esetén)
 5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal)
 6. Örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése

II. Diákokat, fiatalokat és családokat érintő mentességek

 1. Diákigazolvány
 2. Felsőoktatási képzésre jelentkezés
 3. Gépjárművezetői engedély első alkalommal

III. Fogyatékkal élőket érintő mentességek

 1. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása
 2. Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele

IV. Építésügyet érintő mentességek

 1. A 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési eljárása

V. Vállalkozásokat érintő mentességek

 1. Adóhatósági igazolás
 2. Cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése (a cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére)
 3. Cégek éves számviteli beszámolójának közzététele
 4. Üzlet működési engedélye iránti eljárás
 5. Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása
 6. Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások
 7. Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás

A módosítás eredményeként több mint 20 eljárás illetéke, illetve igazgatási szolgáltatási díja szűnt meg, amely az állampolgárok, és a vállalkozások számára 10 milliárd forint megtakarítást eredményez majd idén.

A Tatai Járási Hivatal tájékoztatása szerint a kormány szándéka, hogy folytassa az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését. Ennek keretében vizsgálja a hatósági eljárások további egyszerűsítésének lehetőségeit, amelynek eredményeként a hatósági ügyek intézése egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.