A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett városunk képviselő-testülete

23 napirendi pontot tárgyalt soros ülésén Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerdán, a Városháza dísztermében.

A munka rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, és a Tata építési szabályzatáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szavaztak a képviselők. Ez utóbbit első olvasatként tárgyalták, mivel egy nagy horderejű döntéssorozat következik az építési szabályzat tekintetében, ezért azt felül kell vizsgálni, s az aktuális rendeleteknek meg kell feleltetni. Ez a munka kezdődött meg azzal, hogy kitörlésre kerülnek azok a pontok, amelyek a változások nyomán ütköznek valamelyik jogszabállyal, vagy bővítésre-kiegészítésre szorulnak. A költségvetésre vonatkozóan ilyenkor év elején pedig  az előző évi költségvetés utolsó módosítását teszi meg a testület, majd áprilisban kerül sor arra, hogy az elmúlt év záró beszámolóját elfogadják.

A rendelet-tervezetek között szerepelt még a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. Michl József polgármester elmondta: minden év elején újra kell tárgyalni, hogy a Szociális Alapellátó Intézmény térítési díjköteles tevékenységei mennyibe kerülnek, a szerdai döntés nyomán összességében csökkent az ára a házi segítségnyújtás és étkezés szolgáltatásának, a másik döntés pedig a Szociális Otthon lakói által fizetett térítési díj összegére vonatkozott, amit 81.000 forint/hónapban állapítottak meg.

Ugyancsak a rendelet-tervezetek témakörében tárgyalta a képviselő-testület a közterület-használat helyi szabályozásának kérdését. Az erre vonatkozó rendelet közel 10 éve jött létre, és azóta a sok jogszabály változás miatt számos helyen kellett módosítani. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy egy teljesen új rendeletet fogad el, ami tartalmában nem sokat változott, de szerkezetében és stílusában kiigazítva megújult.

Pályázati lehetőségekről is tárgyalt a testület, melyekkel kapcsolatban Michl József elmondta: a városi TDM szervezet szeretne indulni a GINOP elnevezésű, kifejezetten turisztikai jellegű uniós pályázaton. Ez egyrészt kapcsolódik a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, és annak TDM szervezete által tervezett új helyi fejlesztések megvalósítására, másrészt a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. –melynek a TDM szervezet által tagjai vagyunk- pályázati elképzeléseire a megyére vonatkozóan.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódóan több napirendi pontot is tárgyaltak a képviselők, ezek között szerepelt az Északdunántúli Vízmű Zrt. kérelme, szolgalmi jog alapítására vonatkozóan. A vízmű arra kérte a várost, hogy járuljon hozzá a Fényes fasoron lévő szennyvíz vezeték felújításához, amely önkormányzati területen fut, erre a testület örömmel ad lehetőséget, mivel további fejlesztést jelent a városban. Emellett döntés született arról is, hogy pályázatot írnak ki kisebb, a városban lévő önkormányzati területek mezőgazdasági hasznosítására. Az ülésen két ilyen földterületről szavaztak a képviselők, az egyiket 5, míg a másikat 3 évre kívánja a város bérbe adni, ezzel kapcsolatban várják majd a környékbeli gazdák jelentkezését.

A humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában bővebben tárgyalt a testület a város készülő sportkoncepciójáról, valamint a „Gyermekbarát város” programról. Ez a két pont volt az ülés leghosszabb beszélgetését kiváltó témája - nyilatkozta a polgármester, hozzátéve, hogy a testület minden tagja különösen fontosnak tartja a „Gyermekbarát város” gondolatát, amit a jövőben érdemes együtt említeni a „családbarát” fogalmával, hiszen a kettő szorosan összefügg, s korábban elnyertük a „Családbarát Önkormányzat” címet is. Mindez szorosan összetartozik a sport kérdésével is, a 2016-2019-es sportkoncepciónak egyébként az első olvasatát tárgyalták a képviselők. Március elsején 15 órától a Városházán egy fórum keretében találkoznak mindazok, akik a sportért akarnak tenni, s részesei a helyi sportéletnek, hogy javaslataikkal segítség a végső koncepció létrejöttét. Mindazoknak a véleményét, hozzászólását várja az önkormányzat, akik szeretnék még jobbá tenni Tata sportéletét, fontosnak tartják az egészséges életmódot és a megelőzést, és támogatják azt az elképzelést, hogy városunkban minden gyermek a hivatalos tanórákon túl sportoljon vagy valamilyen művészetet tanuljon.

Az egyéb napirendi pontok között az ülésen szerepelt egy együttműködés lehetősége a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal, az Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében, megvalósításában. Michl József ezzel kapcsolatban elmondta, hogy számos uniós pályázat került már kiírásra, az önkormányzatnak is vannak kitűzött céljai, hiszen 30-40 projektötletet végiggondolva megszületett az a 8-10 pályázat, amit a város szeretne beadni, s ehhez a megyei önkormányzat különböző segítségeket tud nyújtani saját szervezeti egységén keresztül. Ehhez fogadott el a testület egy együttműködési megállapodást, amelynek mentén szeretnének minél szorosabban együtt dolgozni a pályázatok biztonságosabb megvalósítása terén.

Az egyéb napirendi pontok között szerepelt egy a filmnek a létrejötte, melyet  Vaszary János születésének 150. évfordulójára szeretnének elkészíteni, s ezzel kapcsolatban az alkotók Kaposvárt, Balatonfüredet és Tatát is felkeresték. Szeretnénk, ha városunk hangsúlyosan jelenne meg a filmben- nyilatkozta Michl József - hiszen a művész nagyon komoly időszakát élte meg nálunk, a film létrejöttéhez ezért anyagi támogatásról döntöttek a képviselők. A film által tovább nőhet Tata ismertsége, s az a város szellemi múltjának dokumentálását is segíti. A soros testületi ülésen a városképi jelentőségű épületek felújításának támogatásáról is döntés született. Az önkormányzat ugyanis pályázatot ír ki a tataiaknak, a városképi megjelenés szempontjából fontos épületek számára, a pályázattal pedig komoly összegekkel szeretnék segíteni az érintett épületek homlokzati felújítási munkálatait.

A testületi ülés végén feltett képviselői kérdések közül számos, közelről is érintette a tataiak mindennapjait. Szóba került a Kossuth téri fedett buszmegálló kérdése, mellyel kapcsolatban Michl József elmondta- lesz a város megújult főterén buszmegálló, mely stílusában illeszkedni fog a Kossuth tér hangulatához, ennek tervezése már folyik.  Az új rendelőintézethez való feljutás is az aktuális témák között szerepelt, a bejárat előtti lejtő ugyanis  gondot okoz az időseknek, betegeknek. Az önkormányzat már foglalkozik a kérdéssel, és segíteni fog a helyszínen nemcsak egy korlát elkészítésében, hanem egy olyan járda kiépítésében is, ami a zsinagóga és a kórház között húzódik meg, s folyamatban van annak az épületnek a kisajátítása is, aminek helyén egy közelebbi parkolási lehetőséget lehet teremteni különösen a mozgássérültek és idősek részére a rendelőintézet mellett.

A testületi ülés végén Michl József polgármester szeretettel meghívta Tata lakóit, a város március 15-i ünnepi megemlékezésére, amely március 15-én 16 órakor kezdődik Mansbarth Antal emléktáblájánál, majd a tóparti emléktáblát és a várudvart érintve, országzászló avatással zárul a Kossuth téren. Március 16-án reggel a tatai iskolák végzős diákjaival együtt ünnepli a város a magyar zászló és címer napját, és kitüntetik majd Tata legjobban tanuló diákjait is.