Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Ingyenes közlekedésbiztonsági program segíti a minél biztonságosabb közlekedést

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) közreműködésével megvalósított projektben, az NKH által előkészített, 2016. március 1-jétől június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági program elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb technológiák (pl. e-learning) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, készségszintű kialakításához, a közlekedésben rejlő balesetveszélyes helyzetek felismerése javuljon, a szabályokat betartó és környezettudatos attitűd fejlődjön, s ezáltal a szabálysértések és balesetek száma országos szinten csökkenjen.

A tanuloknak.hu programban évfolyamonként külön-külön tananyagot biztosítanak a tanulók részére, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára. Az idei programban újdonságként szerepelnek a „Közlekedési ismeretek oktatása óvodások számára”, diákok számára „Az iskola rendőre”, és az „Egy iskola egy polgárőr” programban résztvevő pedagógusok számára készült bűn- és baleset-megelőzést segítő módszertani kiegészítő tananyag valamint „A diszkóbalesetek okait feltáró és azok megelőzését szolgáló digitális tananyag”. 

A kreszfelfrissito.hu program keretében a felnőttek – „A”, „B”, „C”, „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint kerékpárral közlekedők – részére is biztosítanak ismeretfelújító képzéseket. A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ-tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön. Idén a felnőtteknek szóló programban is készültek új tananyagok: „Gépjárművek forgalomba helyezése és  időszakos műszaki vizsgálata ” és „Hivatásos gépjárművezetői ismeretek - A közúti árufuvarozói tevékenység alapjai ”, a „Biztonságos közlekedés kerekesszékkel” digitális tananyag, valamint a „Polgárőri alapismeretek - A baleset-megelőzés” ismeretanyagával bővített digitális tananyag. 

A program során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes képzés lehetősége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik és fejleszthetik meglévő tudásukat, ezáltal a céges gépjárművekkel végzett munka során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. Mindemellett a cégvezetés számára a képzés pozitív hozadéka lehet a gépjárművek állagának megóvása, amely éves szinten jelentős megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.

Annak érdekében, hogy a magánszemélyek még nagyobb kedvvel, motivációval vegyenek részt a Közlekedésbiztonsági programban, a képzést elvégzők közül hetvenezren ingyenesen elvégezhetnek egy e-learninges, hatóságilag akkreditált (hivatalos) kategóriás („AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „D”) elméleti képzést –  például azzal a céllal, hogy vezetői engedélyt szerezzenek egy újabb kategóriában.  

Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:

 tanuloknak.hu

- köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok

- köznevelési intézményben tanuló diákok

kreszfelfrissito.hu

-  a vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C”, „D” kategória) már rendelkező bármely személy,

-  a vezetői engedéllyel nem rendelkező felnőttek. 

Az előzetes regisztrációhoz kötött, ingyenes képzés 2016. március 1-jétől június 15-éig érhető el. Jelentkezni a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu/ weboldalakon lehet. 

A biztonságos közlekedés mindannyiunk közös ügye!