Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Önkormányzati alapok - aláírták a támogatási szerződéseket

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Ügyrendi Bizottsága 15/2016. (I. 20.) határozatában döntött az önkormányzati alapok kiírásáról, így idén is lehetett pályázni a kulturális és oktatási alapra, valamint a szociális, egészségvédelmi és sport alapokra. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletében az önkormányzati alapokra összesen 8 millió forintot különített el. A beérkezett pályázatok elbírálását követően, a Városháza dísztermében írták alá a támogatói szerződéseket a nyertes pályázókkal.

A különböző alapok feladatainak meghatározásánál fontos volt, hogy az önkormányzat olyan pályázati célokat támogasson, amelyek segítik az adott szakmai területen az önkormányzati feladatellátást, különösen a középtávú feladattervek, programok megvalósítását, a szakterületi feladatok hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátását. A pályázat feltétele az volt, hogy a megvalósításhoz szükséges összeg 50%-ával rendelkezzen a pályázó.

A Kulturális és Oktatási Alap keretösszege 3 millió forint volt, amire 31 pályázat érkezett, összesen 6,7 millió forintot igényeltek a jelentkezők. Ebben a kategóriában főleg táborok, közösségi rendezvények, kulturális programok kaptak támogatást. A Szociális és Egészségvédelmi Alapra 14 pályázat érkezett, 1 millió forint állt rendelkezésre, de 2,7 millió forintra volt igény. Főként a hátrányos helyzetű fiatalok, közösségek éves programjai részesültek támogatásban. A Sport Alapra 40 pályázat érkezett, az igényelt összeg 9,5 millió forint volt, a rendelkezésre álló keret pedig 4 millió. Itt iskolák által szervezett családi sportnapok, táborok, edzőtáborok, versenyek szervezése kapott segítséget.

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötött, ezt követően utalják át az elnyert támogatás összegét.

Michl József polgármester elmondta, hogy a város sok éve ad már lehetőséget a civil szervezeteknek az egyéni projektjeik megvalósításához. Nagyon jó érzés  az, - fogalmazott a polgármester - hogy a pályázatok száma folyamatosan nő, és egyre jobb pályázatok, jobb ötletek fogalmazódnak meg. A városvezetés és a civilek közös munkájával tud Tata igazán jól működni, ezért köszönet jár az eddigi együttműködésért minden szövetségnek, egyesületnek, közösségnek -nyilatkozta Michl József.

A Humán és Ügyrendi Bizottság határozatot hozott arról is, hogy aki nem számol el a megadott határidőig, azaz december 15-ig, az a következő évben nem  kaphat támogatást. Az elszámoláshoz a feladatok megvalósítását bemutató szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani. Ha a támogatott pályázó nem a pályázatban megjelölt célra használja fel az elnyert támogatási összeget, valamint határidőre nem számol el, akkor a kapott támogatást a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetnie.

Gratulálunk minden nyertesnek, sok sikert kívánunk a terveik megvalósításához!