A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Naszályon tartották az Által-ér Szövetség közgyűlését

Különleges helyszínen, a több mint 500 éves naszályi vízimalomban tartotta éves közgyűlését az Által-ér Szövetség.

Az 1994-ben megalakult szövetség az első olyan civil szervezet, amely egy egész vízgyűjtőre kiterjedően igyekszik saját eszközeivel elősegíteni a fenntartható fejlődést, a környezeti rehabilitációt és az ezekkel összefüggő tevékenységeket, többek között a vidékfejlesztést, környezeti nevelést, természetvédelmet, fenntartható gazdálkodást, megújuló energiák használatát, és az ökoturizmust.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a 2015. évi közhasznúsági jelentés, valamint az idei költségvetés elfogadása is, emellett a helyszínen átadták az Által-ér Völgy Természeti és Kulturális Örökségéért Díjakat.

Michl József elnök, a közgyűlés megnyitásaként beszámolt arról, hogy jelenleg számos szakmai egyeztetés keretében készülnek olyan tervek, melyekkel a szövetség szeretne brüsszeli forrásokra pályázni az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja érdekében. Az elmúlt év összegzésében az elnök új időszámítás kezdeteként jellemezte azt a Gerecse Natúrpark tervezett látogatóközpontjának  megvalósulására létrejött konzorciumi megállapodást, melyben az Által-ér Szövetség is részt vesz. A natúrpark Bajótra tervezett látogatóközpontja a térség egyik legjelentősebb ökoturisztikai létesítménye lehet, amelynek nem csupán térségi, hanem országos szerepköre is lenne. A látogatóközpont –nyertes pályázat esetén- a Bajóthoz tartozó Péliföldszentkereszten, a Szalézi rend barokk kegytemploma és rendháza közvetlen közelében épülhet fel. Michl József megköszönte az elmúlt év munkáját mindenkinek, aki részt vett a szervezet életében, és segítette-támogatta azt.

Bencsik János országgyűlési képviselő köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a szövetség indulásakor az alapítók szándéka az volt, hogy a közösségeket közelebb vigyék ahhoz a tájhoz, ahhoz a természetes erőforrás hálózathoz, amelyben az életüket élik. A szövetség tevékenysége arról szól-fogalmazott Bencsik János - hogy azokat a sebeket, amelyeket évtizedeken keresztül a nem fenntartható módon való felhasználás következtében a természetben kialakítottunk, megpróbáljuk begyógyítani, és élhető környezetet alakítsunk ki.

Musicz László szakmai igazgató a helyszínen beszámolt a szervezet elmúlt időszakot érintő közhasznú tevékenységről, és számos fontos előrelépésről is, így többek között az Öreg-tó rehabilitációjáról-a mederkotrási munkálatokról, a Gerecse Natúrparkról, az újrafakadó források vizének elvezetéséről, és az Által-ér vízgyűjtő területén lezajlott vízminőség védelmi beavatkozásokról. A közgyűlésen átadták az Által-ér Völgy Természeti és Kulturális Örökségéért díjakat, melyeket idén a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. - a fenntartható fejlődés területén végzett környezettudatos termelési kultúráért, a Happy Bike Kft. pedig a megvalósult Által-ér völgyi kerékpárutak előkészítésében, tervezésében végzett munkájáért kapott. A díj komoly erkölcsi értékkel bír, hiszen a közösség elismerését fejezi ki, és egyben megtiszteltetés is átadni azoknak, akik a „zöld gondolkodást” képviselik - fogalmazott Musicz László.

A közgyűlésen Bán Gellért és Bán Gergely mutatta be az általuk felújított naszályi Malomligetet, melynek teljes fejlesztése során egy rekreációs parkot alakítottak ki. A helyszínről a legelső hiteles adat 1694-ből való, amikor megemlítik a malom használatát és a bérlő nevét. A terület kiterjedése és funkciója miatt országos szinten is egyedülálló, hiszen a Fényes-patak meleg vize biztosította, hogy egész évben tudjanak őrölni, így fennmaradtak a molnárház mellett különböző gazdasági és melléképületek, melyek ma már a pihenést, kikapcsolódást szolgálják. A malmoknak lelkük van, és csak nagy tisztelettel szabad hozzányúlni minden kis részlet megmunkálásához-fogalmazott Bán Gellért, aki mesélt arról is, hogy a felújítási munkákban nagy segítségükre voltak azok a tapasztalatok, melyeket egy 10 napos erdélyi malomtúrán gyűjtöttek. A tervezés és kivitelezés során fontos szempont volt, hogy a vendégek érezzék a malom hangulatát, lelkületét, és ezáltal tudjanak feltöltődni.

A közgyűlés végén a meghívottak közös sétát tettek a helyszínen, és bebarangolták a csodálatos környezetben fekvő Malomligetet.