A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Lehet pályázni az Öveges-ösztöndíjra

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tatai hallgatók elismerésére és megbecsülésére Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat alapított a 2011/2012-es tanévtől. A díj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, első diplomáját szerző, nappali tagozatos, felsőoktatásban tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,2-nél magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve hátra van tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni.

A díjra pályázatot nyújthatnak be tatai állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban résztvevő hallgatók.

A pályázatokat írásban 2016. augusztus 31-ig, a polgármesterhez kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási intézmény nevét, hallgatói jogviszony, valamint az előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását. Tanulmányi eredmény alatt az érdemjegyek számtani átlaga értendő.

A pályázatnak ki kell térnie a pályázó Tatához való kötődésére, arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával.

A díjat Tata város polgármestere adja át minden év szeptemberében. A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból áll. Az ösztöndíj havi összege 10 000 Ft.  A díj odaítéléséről a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának figyelembe vételével Tata város polgármestere dönt.

A pályázatról érdeklődni lehet Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintézőnél (tel: 06-34-588-664, e-mail: civil@tata.hu)